Hàm NOW – Hàm trả về ngày và giờ hiện tại trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm NOW, Hàm trả về ngày và giờ hiện tại.

Mô tả: Hàm thực hiện trả về ngày và thời gian hiện tại. Hàm NOW hữu ích khi bạn muốn hiển thị ngày và giờ hiện tại. Hàm NOW không cập nhật liên tục nó chỉ cập nhật khi bạn có thao tác chỉnh sửa trên vùng dữ liệu chứa nó.

Cú pháp: NOW().

Hàm NOW không chứa đối số nào.

Chú ý:

– Hàm NOW không cập nhật liên tục, nó chỉ thay đổi khi trang tính được tính toán hoặc macro chứa nó được khởi chạy.

– Có thể sử dụng hàm NOW để tính toán ngày giờ trước đó hoặc trong tương lai. Ví dụ NOW() -0.5 -> trả về thời gian là 12 giờ trước. Chú ý số bên trái dấu thập phân biểu thị ngày, bên phải biểu thị thời gian.(Tùy phiên bản Excel sử dụng dấu chấm hay dấu phẩy).

Ví dụ:

Tính toán giá trị ngày và thời gian sử dụng hàm NOW().

Cách sử dụng hàm NOW trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: NOW().

Cách sử dụng hàm NOW trong Excel 2

Nhấn Enter -> giá trị ngày giờ hiện tại là:

Cách sử dụng hàm NOW trong Excel 3

Bạn có thể tính thời gian hiện tại của 12 giờ trước đó. Nhập công thức: NOW()-0.5. ở đây của mình phiên bản Excel 2013 nên sử dụng dấu thập phân là dấu chấm.

Cách sử dụng hàm NOW trong Excel 4

Nhấn Enter kết quả ngày giờ sau 12 giờ hiện tại là:

Xem thêm :  Tranh tô màu cho bé 5 tuổi

Cách sử dụng hàm NOW trong Excel 5

Tương tự bạn có thể tính ngày giờ hiện tại trong 7 ngày tới và thời gian 2 ngày và 6 giờ trước:

Cách sử dụng hàm NOW trong Excel 6

Ví dụ số seri 2.25 -> ngày =2 ngày, thời gian =1/4 của 24 giờ= 6 giờ.

Trên đây là cách sử dụng và một số chú ý khi sử dụng hàm hàm NOW().

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com