Hàm OR trong Excel, cách sử dụng hàm OR và ví dụ minh họa

 

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm logic – Hàm or trong excel.

Mô tả: Hàm OR là một hàm trả về giá trị logic trong Excel.

Cú pháp: OR (logical 1, [logical 2], …).

Trong đó:

– logical 1, logical 2 là các giá trị logic (có giá trị True hoặc False).

– Hàm chứa tối đa 255 giá trị logic.

– Giá trị trả về của hàm: hàm trả về giá trị True nếu 1 trong các đối số có giá trị True, hàm trả về giá trị False khi toàn bộ các đối số có giá trị False.

Chú ý:

– Các đối số phải là giá trị logic hoặc tham chiếu tới 1 mảng có chứa giá trị logic.

– Nếu 1 trong các đối số của hàm có giá trị là văn bản hoặc ô trống thì các giá trị này được bỏ qua.

– Trường hợp toàn bộ giá trị các đối số không phải là giá trị logic hàm trả về giá trị lỗi #VALUE.

– Có thể sử dụng hàm OR trong công thức mảng bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER.

Ví dụ:

Tính giá trị hàm OR cho các giá trị logic sau:

Hàm OR trong Excel

– Tại ô cần tính giá trị nhập công thức: =OR(C6,D6,E6).

Hàm OR trong Excel 2

Nhấn Enter kết quả hàm OR khi tất cả các đối số đều có giá trị TRUE là:

Xem thêm :  Cách chuyển những thư mục folder quan trọng từ ổ C sang ổ D, E

Hàm OR trong Excel 3

– Thực hiện sao chép công thức cho các giá trị còn lại -> kết quả nhận được:

Hàm OR trong Excel 4

– Trường hợp 1 trong các đối số chứa văn bản hoặc ô trống được bỏ qua -> giá trị trả về vẫn là giá trị logical.

Hàm OR trong Excel 5

– Trường hợp tất cả các đối số là văn bản hoặc là ô trống hàm trả về giá trị lỗi #VALUE.

Hàm OR trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và những trường hợp hay gặp của hàm OR.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm các bài viết hay khác trong chuyên mục này: https://pkmacbook.com/thu-thuat/

 

Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com