Hàm PERCENTILE.EXC – Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k nằm trong khoảng từ 0 tới 1 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PERCENTILE.EXC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm PERCENTILE.EXC - Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k nằm trong khoảng từ 0 tới 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi với k nằm trong phạm vi từ 0 tới 1, không bao gồm giá trị 0 và 1.

Cú pháp: PERCENTILE.EXC(array,k)

Trong đó:

array: Mảng hoặc phạm vi dữ liệu cần xác định phân vị, là tham số bắt buộc.

k: Giá trị phân vị trong phạm vi từ 0 tới 1 bao gồm cả 0 và 1, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu giá trị mảng array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị k không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

Nếu k ≤ 0 hoặc k ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu k không phải là bội số của 1/(n – 1) -> hàm nội suy để xác định giá trị phân vị thứ k.

– Hàm PERCENTILE.EXC sẽ nội suy khi giá trị phân vị trả về nằm giữa 2 giá trị trong mảng. Trường hợp hàm không thể nội suy -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm giá trị của phân vị 0.56 trong tập dữ liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xem thêm :  Cách scan tài liệu bằng ứng dụng Ghi chú trên iOS

Tìm giá trị của phân vị 0.56 trong tập dữ liệu trong bảng

Tại ô cần tính nhập công thức: =PERCENTILE.EXC(E6:K6,3)

Tại ô cần tính nhập công thức =PERCENTILE.EXC(E6:K6,3)

– Nhấn Enter -> giá trị của phân vị 0.56 trong tập dữ liệu trong tập dữ liệu là:

Kết quả giá trị của phân vị 056 trong tập dữ liệu trong tập dữ liệu

– Trường hợp giá trị phân vị k = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị phân vị k = 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp giá trị phân vị k > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị phân vị k > 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERCENTILE.EXC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com