Hàm PERMUTATIONA – Hàm trả về số lượng các hoán vị (có thể lặp lại) của một số đối tượng đã cho trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PERMUTATIONA – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Exc Bl.

Hàm PERMUTATIONA - Hàm trả về số lượng các hoán vị (có thể lặp lại) của một số đối tượng đã cho trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số lượng các hoán vị (có thể lặp lại) của một số đối tượng đã cho. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: PERMUTATIONA(number, number_chosen)

Trong đó:

number: Số nguyên xác định số lượng các đối tượng, là tham số bắt buộc.

number_chosen: Số nguyên xác định số lượng các đối tượng trong 1 hoán vị, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu number, number_chosen không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu number, number_chosen không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu number ≤ 0 hoặc number_chosen < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm số hoán vị gồm 4 phần tử từ 12 phần tử được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm số hoán vị gồm 4 phần tử từ 12 phần tử

Tại ô cần tính nhập công thức: =PERMUTATIONA(E6,E7)

Tại ô cần tính nhập công thức =PERMUTATIONA(E6,E7)

– Nhấn Enter -> số hoán vị gồm 4 phần tử là:

Nhấn Enter trả về số hoán vị gồm 4 phần tử

– Do số phần tử trong hoán vị có thể lặp lại nên trường hợp number (số đối tượng)< number_chosen (số đối tượng trong 1 hoán vị)-> hàm vẫn tính toán và trả về giá trị đúng:

Xem thêm :  Đóng dấu video bằng phần mềm Video Watermark Pro

Trường hợp number < number_chosen - hàm vẫn tính toán và trả về giá trị đúng

– Trường hợp number ≤ 0 hoặc number_chosen < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp number ≤ 0 hoặc number_chosen < 0 - Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERMUTATIONA trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com