Hàm PHI – Hàm trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn hóa trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PHI – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm PHI - Hàm trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn hóa trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn chuẩn hóa. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: PHI(x)

Trong đó:

x: Giá trị muốn xác định phân bố chuẩn chuẩn hóa, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu x không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x là giá trị số không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn chuẩn hóa được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn chuẩn hóa

Tại ô cần tính nhập công thức: =PHI(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =PHI(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị hàm mật độ chuẩn chuẩn hóa của 0.25 là:

Kết quả giá trị hàm mật độ chuẩn chuẩn hóa của 0.25

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp x không phải là dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp x không phải là dạng số - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PHI trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Cách test VGA chuẩn