Hàm POISSON – Hàm trả về phân bố Poisson trong Excel

Trong việc dự đoán số sự kiện xảy ra trong 1 thời gian cụ thể người ta không thể không sử dụng tới hàm POISSON. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm POISSON, Hàm trả về phân bố Poisson.

Mô tả: Hàm trả về phân bố Poisson, là căn cứ để xác định số sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian xác định ví dụ như với mật độ xe ngày cuối tuần tính được số xe qua trạm thu phí trong 1 phút. Từ việc dự đoán trước sẽ có những biện pháp hỗ trợ cụ thể.

Cú pháp: POISSON(x,mean,cumulative).

Trong đó:

x: Số sự kiện, là tham số bắt buộc.

mean: Là giá trị cần ước tính (giá trị dưới dạng số), là tham số bắt buộc.

cumulative: Là giá trị logic xác định dạng thức của giá trị trả về. Có các giá trị sau:

+ cumulative= TRUE => hàm trả về xác suất Poisson lũy tích mà 0

+ cumulative= FALSE: hàm trả về xác suất Poisson lũy tích mà số sự kiện = x.

Chú ý:

– Hàm Poission được tính bằng công thức:

+ cumulative= TRUE:

Công thức

+ cumulative= FALSE:

Công thức 2

– Nếu x là số thập phân hàm thực hiện lấy giá trị nguyên của x.

– x và giá trị phải là dạng số nếu không hàm trả về lỗi #VALUE.

– Nếu x

– Nếu mean hàm trả về giá trị #NUM!.

Xem thêm :  Cách chuyển nhanh dữ liệu qua lại giữa điện thoại iPhone và Android

Ví dụ:

Tính Poission khi cumulative = True:

Tại ô cần tính nhập công thức: =POISSON(D13,D14,D15).

Cách sử dụng hàm POISSION

Nhấn Enter kết quả là:

Cách sử dụng hàm POISSION 2

Tính Poission khi cumulative = False:

Tại ô cần tính nhập công thức: =POISSON(D13,D14,D16).

Cách sử dụng hàm POISSION 3

Nhấn Enter kết quả là:

Cách sử dụng hàm POISSION 4

Như vậy giá trị hàm Poission tại giá trị cumulative là khác nhau. Hy vọng hàm Poission giúp ích cho các bạn trong việc dự đoán sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian xác định.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com