Hàm QUARTILE – Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel

Tứ phân vị là giá trị không thể thiếu trong lĩnh vực khảo sát và bán hàng, nó giúp bạn đánh giá được tiêu chí nào đó trong 1 tập hợp. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm QUARTILE, Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu.

Mô tả: Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu. Nó được ứng dụng trong dữ liệu khảo sát và bán hàng.

Cú pháp: QUARTILE(array,quart).

Trong đó:

array: Tập hợp dữ liệu (theo mảng hay phạm vi ô) muốn tìm giá trị tứ phân vị, là tham số bắt buộc.

quart: Chỉ rõ giá trị trả về ở mức nào, là tham số bắt buộc. Có các mức sau:

+ quart = 0: Tứ phân vị ở tối thiểu.

+ quart = 1: Tứ phân vị thứ nhất (phân vị thứ 25).

+ quart = 2: Tứ phân vị ở giá trị trung bình (phân vị thứ 50).

+ quart = 3: Tứ phân vị ở giá trị thứ 3 (phân vị thứ 75).

+ quart = 4: Tứ phân vị ở giá trị tối đa.

Chú ý:

– Nếu tham số array để trống => hàm trả về giá trị #NUM!

– Nếu quart là số thập phân => hàm lấy giá trị nguyên của quart.

– Nếu quart nằm ngoài tập giá trị { 0, 1, 2, 3, 4} => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Xem thêm :  Cách chặn kết nối internet của 1 phần mềm, ứng dụng bất kỳ trên Windows 10

– Trường hợp quart =0 => có cùng giá trị với hàm MIN, quart =2=> cùng giá trị hàm MEDIAN, quart =4 = cùng giá trị hàm MAX.

Ví dụ:

– Tính giá trị phân vị của tập dữ liệu sau:

Cách sử dụng hàm QUARTILE

1. Phân vị tối thiểu

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C13).

Cách sử dụng hàm QUARTILE 2

Phân vị tối thiểu có cùng giá trị với hàm MIN:

Cách sử dụng hàm QUARTILE 3

2. Phân vị thứ 25 (quarty =1)

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C14).

Cách sử dụng hàm QUARTILE 4

3. Phân vị thứ 50

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C15).

Cách sử dụng hàm QUARTILE 5

Phân vị thứ 50 có cùng giá trị với hàm MEDIAN.

Cách sử dụng hàm QUARTILE 6

4. Phân vị thứ 75

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C16).

Cách sử dụng hàm QUARTILE 7

5. Phân vị có giá trị tối đa

Nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C17).

Cách sử dụng hàm QUARTILE 8

Giá trị phân vị tối đa đúng bằng giá trị hàm MAX:

Cách sử dụng hàm QUARTILE 9

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và trường hợp đặc biệt của hàm Quarty.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com