Hàm RANK.AVG – Hàm trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm RANK.AVG – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm RANK.AVG - Hàm trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số với kích cỡ của số đó nằm trong mối tương quan với các giá trị khác. Nếu nhiều giá trị có cùng 1 thứ hạng -> hàm trả về thứ hạng trung bình. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Execl 2010 trở đi.

Cú pháp: RANK.AVG(number,ref,[order])

Trong đó:

number: Giá trị muốn tìm thứ hạng, là tham số bắt buộc.

ref: Mảng hoặc tham chiếu tới 1 dạn sách các số, là tham số bắt buộc.

order: Con số chỉ sõ cách sắp xếp số hạng, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Nếu order bị bỏ qua -> hàm mặc định sắp xếp các số hạng theo thứ tự giảm dần.

– Nếu order -> hàm mặc định sắp xếp các số hạng theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ:

Xác định thứ hạng của giá trị 66 trong mảng dữ liệu được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xác định thứ hạng của giá trị 66 trong mảng dữ liệu

Xác định thứ hạng của giá trị 66 theo cách sắp xếp giảm dần. Tại ô cần tính nhập công thức: =RANK.AVG(D6,D7:J7,D8)

Xác định thứ hạng của giá trị 66 theo cách sắp xếp giảm dần

– Nhấn Enter -> thứ hạng của giá trị 66 là:

Xem thêm :  30+ Kiểu tóc đẹp cho tuổi 35

Nhấn Enter trả về thứ hạng của giá trị 66

Xác định thứ hạng của giá trị 66 theo cách sắp xếp tăng dần. Tại ô cần tính nhập công thức: =RANK.AVG(D6,D7:J7,D8) -> Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Xác định thứ hạng của giá trị 66 theo cách sắp xếp tăng dần

Vậy với 2 cách sắp xếp khác nhau -> thứ hạng của cùng 1 giá trị là khác nhau.

Như vậy với giá trị order -> mảng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

– Trong trường hợp có 2 giá trị trùng nhau có cùng thứ hạng -> hàm trả về thứ hạng trung bình:

Trường hợp có 2 giá trị trùng nhau có cùng thứ hạng - hàm trả về thứ hạng trung bình

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm RANK.AVG trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com