Hàm REPLACE và REPLACEB (thay thế một phần của chuỗi văn bản đầu vào) trong Excel

Khi cần tìm kiếm một chuỗi kí tự trong một chuỗi văn bản các bạn sẽ sử dụng hàm FIND() nhưng để tìm kiếm và thay thế trực tiếp chuỗi mới thì các bạn cần sử dụng hàm REPLACE() hay REPLACEB(). Nếu chưa biết cú pháp và cách sử dụng hai hàm tìm kiếm và thay thế REPLACE(), REPLACEB() các bạn nên theo dõi bài viết dưới đây.

Hàm REPLACE, REPLACEB trong Excel 1

Bài viết trình bày cú pháp và cách sử dụng hàm REPLACE(), REPLACEB() trong Excel.

Mô tả

Hàm REPLACE() và hàm REPLACEB() đều là hàm giúp thay thế một phần của chuỗi văn bản đầu vào.

Hàm REPLACE() giúp các bạn thay thế một phần của chuỗi văn bản đầu vào bằng một chuỗi văn bản khác, dựa vào số ký tự do các bạn chỉ định. Hàm này được sử dụng trong các ngôn ngữ sử dụng bảng mã byte đơn (SBCS). Hàm REPLACE() luôn đếm mỗi ký tự là 1 cho dù đó là byte đơn hay byte kép bất kể ngôn ngữ mặc định là gì.

Hàm REPLACEB() giúp các bạn thay thế một phần của chuỗi văn bản đầu vào bằng một chuỗi khác, dựa vào số byte được chỉ định. Hàm dùng với những ngôn ngữ sử dụng bảng mã byte kép (DBCS). Hàm REPLACEB() đếm mỗi ký tự byte kép là 2 khi các bạn sử dụng ngôn ngữ mặc định là DBCS, nếu không hàm sẽ đếm mỗi ký tự là 1.

Xem thêm :  Paraben là gì? Tác hại của Paraben với sức khoẻ

Cú pháp

=REPLACE(old_text, start_num, num_chars, new_text)

=REPLACEB(old_text, start_num, num_bytes, new_text)

Trong đó:

old_text: chuỗi văn bản các bạn cần thay thế một số ký tự.

start_num: vị trí của ký tự trong chuỗi văn bản cần thay thế, bắt đầu từ bên trái.

num_chars: số lượng ký tự trong old_text mà các bạn muốn thay thế bằng chuỗi mới.

num_bytes: số lượng bytes trong chuỗi old_text mà các bạn muốn thay thế bằng chuỗi mới.

new_text: là chuỗi văn bản mới mà các bạn muốn thay cho các ký tự trong chuỗi old_text.

Ví dụ

– Thay thế 6 ký tự bắt đầu từ ký tự thứ 16 trong chuỗi ở ô B5 bằng chuỗi mới là .vn

Hàm REPLACE, REPLACEB trong Excel 2

– Ngoài ra thay vì các bạn phải đếm ký tự bắt đầu hay số ký tự cần thay thế, các bạn có thể sử dụng hàm FIND() hoặc SEARCH() để xác định vị trí bắt đầu (start_num) và sử dụng hàm LEN() để xác định số ký tự của chuỗi cần được thay thế (num_chars).

=REPLACE(B5,FIND(“dkfuef”,B5),LEN(“dkfuef”),”.vn”)


Hàm REPLACE, REPLACEB trong Excel 3

Như vậy các bạn đã biết cách sử dụng hàm REPLACE(), REPLACEB() trong Excel, các bạn nên kết hợp với các hàm khác để đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com