Hàm RSQ – Hàm trả về bình phương của hệ số tương quan mô-men Pearson trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm RSQ – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm RSQ - Hàm trả về bình phương của hệ số tương quan mô-men Pearson trong Excel

Mô tả: Hàm trả về bình phương của hệ số tương quan mô-men Pearson thông qua các điểm dữ liệu trong known_y’s và known_x’s.

Cú pháp: RSQ(known_y’s,known_x’s)

Trong đó:

known_y’s: Mảng hoặc phạm vi dữ liệu, là tham số bắt buộc.

known_x’s: Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Giá trị các đối số phải là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Giá trị logic và trình bày số kiểu văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách các đối số -> vẫn được tính.

– Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi sang kiểu số -> khiến hàm xảy ra lỗi.

– Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản hoặc logic -> những giá trị này bị bỏ qua, tuy nhiên giá trị 0 vẫn được tính.

– Nếu known_y’sknown_x’s trống hoặc có số điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Nếu known_y’sknown_x’s chỉ chứa 1 điểm dữ liệu -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0.

– Phương trình cho hệ số tương quan mô-men tích Pearson, r, là:

Xem thêm :  Foobar2000 phần mềm nghe nhạc Lossless FLAC tốt nhất
[r = frac{{sum {left( {x – overline x } right)left( {y – overline y } right)} }}{{sqrt {sum {{{left( {x – overline x } right)}^2}sum {{{left( {y – overline y } right)}^2}} } } }}]

Trong đó xy là các trung độ mẫu AVERAGE(known_x’s)AVERAGE(known_y’s).

Ví dụ:

Tính bình phương hệ số tương quan mô – men tích Pearson của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính bình phương hệ số tương quan mô – men tích Pearson

Tại ô cần tính nhập công thức: =RSQ(C6:C10,D6:D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =RSQ(C6:C10,D6:D10)

– Nhấn Enter -> bình phương hệ số tương quan mô – men tích Pearson là:

Kết quả bình phương hệ số tương quan mô – men tích Pearson

– Trường hợp số phần tử của mảng x và y không bằng nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

Hàm trả về giá trị lỗi #N/A

– Trường hợp 2 mảng x, y chỉ có 1 phần tử -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0.

Hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm RSQ trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com