Hàm SHEETS – Hàm trả về số lượng các trang trong 1 tham chiếu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SHEETS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm SHEETS - Hàm trả về số lượng các trang trong 1 tham chiếu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số lượng các trang trong 1 tham chiếu. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: SHEETS(reference)

Trong đó:

reference: Là tham chiếu muốn tìm số trang, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm SHEETS bao gồm tất cả các trang tính, cùng với tất cả các loại trang macro, biểu đồ…

– Nếu giá trị reference không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #REF!

– Hàm SHEET không nên dùng trong mô hình đối tượng vì mô hình đó đã có tính năng tương tự.

– Trường hợp bỏ qua tham số reference hàm trả về tổng số trang trong cửa sổ làm việc hiện hành.

Ví dụ:

Tính số lượng các trang trong 1 tham chiếu được mô tả trong bảng dưới đây:

Tính số lượng các trang trong 1 tham chiếu

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SHEETS(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =SHEETS(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp bỏ qua tham số reference -> hàm trả về tổng số trang tính của cửa sổ làm việc hiện hành.

Trường hợp bỏ qua tham số reference

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SHEETS trong Excel.

Xem thêm :  Hướng dẫn tạo Pattern trong AI (Illustrator)

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com