Hàm SKEW – Hàm trả về độ lệch của phân bố trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SKEW – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm SKEW - Hàm trả về độ lệch của phân bố trong Excel

Mô tả: Hàm trả về độ lệch của phân bố – độ lệch thể hiện độ không đối xứng của phân bố quanh trục của nó.

– Độ lệch âm: Phân bố có phía không đối xứng mở rộng nhiều đến giá trị âm hơn.

– Độ lệch dương: Phân bố có phía không đối xứng mở rộng nhiều đến giá trị dương hơn.

Cú pháp: SKEW(number1, [number2], …)

Trong đó:

number1, [number2], …): Là các giá trị muốn tính độ lệch, trong đó number1 là giá trị bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

– Giá trị các đối số phải là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Giá trị logic và trình bày số kiểu văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách các đối số -> vẫn được tính.

– Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi sang kiểu số -> khiến hàm xảy ra lỗi.

– Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản hoặc logic -> những giá trị này bị bỏ qua, tuy nhiên giá trị 0 vẫn được tính.

Xem thêm :  Cách bật TPM 2.0 để cài WIndows 11

– Nếu có ít hơn 3 điểm dữ liệu hoặc độ lệch chuẩn bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0.

– Phương trình độ lệch được xác định qua công thức:

[frac{n}{{left( {n – 1} right)left( {n – 2} right)}}{sum {left( {frac{{{x_i} – bar x}}{s}} right)} ^3}]

Ví dụ:

Tính độ lệch của phân bố của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính độ lệch của phân bố của các giá trị trong bảng

Tính độ lệch của phân bố của các giá trị number. Tại ô cần tính nhập công thức: =SKEW(D6:D10)

Tính độ lệch của phân bố của các giá trị number =SKEW(D6:D10)

– Nhấn Enter -> độ lệch của phân bố của các giá trị number là:

Kết quả độ lệch của phân bố của các giá trị number

Tính độ lệch của phân bố của các giá trị number 58. Tại ô cần tính nhập công thức: =SKEW(D6:D10,58)

Tính độ lệch của phân bố của các giá trị number và 58 =SKEW(D6:D10,58)

– Nhấn Enter -> độ lệch của phân bố của các giá trị number 58 là:

Kết quả độ lệch của phân bố của các giá trị number và 58

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SKEW trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com