Hàm STANDARDIZE – Hàm trả về giá trị chuẩn hóa từ một phân bố đặc trưng trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm STANDARDIZE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm STANDARDIZE - Hàm trả về giá trị chuẩn hóa từ một phân bố đặc trưng trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị chuẩn hóa từ một phân bố đặc trưng bởi các đối số mean và standard_dev.

Cú pháp: STANDARDIZE(x, mean, standard_dev)

Trong đó:

x: Giá trị muốn chuẩn hóa, là tham số bắt buộc.

mean: Trung độ số học của phân phối, là tham số bắt buộc.

standard_dev: Độ lệch chuẩn của phân phối, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Phương trình cho giá trị chuẩn hóa là:

[Z = frac{{X – mu }}{sigma }]

Ví dụ:

Tính giá trị chuẩn hóa của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị chuẩn hóa của các giá trị trong bảng

– Tính giá trị chuẩn hóa của 29. Tại ô cần tính nhập công thức: =STANDARDIZE(D6,D8,D9)

Tính giá trị chuẩn hóa của 29

– Nhấn Enter -> giá trị chuẩn hóa của 29 là:

Giá trị chuẩn hóa của 29 là 2

– Tính giá trị chuẩn hóa của -29. Tại ô cần tính nhập công thức: =STANDARDIZE(D7,D8,D9) -> nhấn Enter -> Giá trị chuẩn hóa của -29 là:

Giá trị chuẩn hóa của -29 là -44

– Trường hợp độ lệch chuẩn của phân phối nhỏ hơn hoặc bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm STANDARDIZE trong Excel.

Xem thêm :  Cách tắt Onedrive, vô hiệu hóa và gỡ bỏ hoàn toàn ứng dụng Onedrive trên Windows 10

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com