Hàm STANDARDIZE – Hàm trả về giá trị chuẩn hóa từ một phân bố đặc trưng trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm STANDARDIZE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm STANDARDIZE - Hàm trả về giá trị chuẩn hóa từ một phân bố đặc trưng trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị chuẩn hóa từ một phân bố đặc trưng bởi các đối số mean và standard_dev.

Cú pháp: STANDARDIZE(x, mean, standard_dev)

Trong đó:

x: Giá trị muốn chuẩn hóa, là tham số bắt buộc.

mean: Trung độ số học của phân phối, là tham số bắt buộc.

standard_dev: Độ lệch chuẩn của phân phối, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Phương trình cho giá trị chuẩn hóa là:

[Z = frac{{X – mu }}{sigma }]

Ví dụ:

Tính giá trị chuẩn hóa của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị chuẩn hóa của các giá trị trong bảng

– Tính giá trị chuẩn hóa của 29. Tại ô cần tính nhập công thức: =STANDARDIZE(D6,D8,D9)

Tính giá trị chuẩn hóa của 29

– Nhấn Enter -> giá trị chuẩn hóa của 29 là:

Giá trị chuẩn hóa của 29 là 2

– Tính giá trị chuẩn hóa của -29. Tại ô cần tính nhập công thức: =STANDARDIZE(D7,D8,D9) -> nhấn Enter -> Giá trị chuẩn hóa của -29 là:

Giá trị chuẩn hóa của -29 là -44

– Trường hợp độ lệch chuẩn của phân phối nhỏ hơn hoặc bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm STANDARDIZE trong Excel.

Xem thêm :  Cách sử dụng hình ảnh làm mật khẩu máy tính Win 10, 11

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com