Hàm STDEV – Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu trong Excel

Trong xác suất thống kê việc xác định độ lệch tương ứng giữa các mẫu rất tỉ mỉ và chi tiết tuy nhiên vẫn còn xảy ra một số nhầm lẫn. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết hàm STDEV giúp bạn ước tính được độ lệch chuẩn dựa trên mẫu đã có.

Mô tả: Hàm giúp ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu, trong đó độ lệch chuẩn chính là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình.

Cú pháp: STDEV(number1,[number2],…).

Trong đó:

number1: Đối số đầu tiên ở dạng số tương ứng với giá trị trong mẫu tổng thể, là tham số bắt buộc.

number2…: Đối số thứ 2 ở dạng số tương ứng với mẫu tổng thể, là tham số tùy chọn, số lượng tham số từ 2 đến 255 tham số. Chú ý nếu sử dụng các tham số riêng biệt bạn sử dụng dấu phẩy để phân tách các giá trị number.


-> Bạn có thể thay thế các giá trị riêng lẻ bằng 1 mảng đơn hoặc tham chiếu tới 1 mảng.

Chú ý:

– Công thức tính của hàm STDEV:

Công thức

Trong đó:

+ x: là trung bình mẫu AVERAGE(number1,number2,…).

+ n: là kích thước của mẫu.

– Trường hợp dữ liệu đại diện cho toàn bộ tổng thể => sử dụng hàm STDEVP để tính độ lệch chuẩn.

– Cách tính độ lệch chuẩn dựa trên phương pháp: “n-1“.

Xem thêm :  Hàm VARA - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel

– Giá trị các tham số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa giá trị số.

– Hàm sẽ đếm các đối số trong trường hợp các giá trị lô- gic và trình bày số dạng văn bản được gõ trực tiếp vào danh sách.

– Trường hợp tham số là mảng hay tham chiếu -> chỉ có giá trị số trong mảng mới được tính, ngoài ra các giá trị trống, giá trị lô- gic, văn bản… bị bỏ qua.

– Hàm sẽ báo lỗi trong trường hợp các tham số là văn bản hoặc giá trị lô- gic không chuyển được sang kiểu số.

– Trường hợp bạn muốn giá trị lô- gic, văn bản… được phép tính toán -> sử dụng hàm STDEVA.

Ví dụ:

Tính độ lệch chuẩn của 3 mẫu sản phẩm sau:

Cách sử dụng hàm STDEV

Tại ô cần tính nhập công thức: =STDEV(C8:E8) để so sánh độ bền của 3 sản phẩm tương ứng với các giá trị lần thứ 1.

Cách sử dụng hàm STDEV 2

Nhấn Enter nhận được kết quả độ lệch chuẩn về độ bền giữa 3 sản phẩm:

Cách sử dụng hàm STDEV 3

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Cách sử dụng hàm STDEV 4

Ước tính độ lệch chuẩn bằng 1 khi độ lệch giữa các giá trị là không đáng kể -> độ bền giữa 3 sản phầm là ngang nhau.

Trên đây là cách sử dụng và những chú ý cần thiết khi sử dụng hàm STDEV. Hy vọng giúp các bạn giải quyết vấn đề hiệu quả và nhanh nhất.

Xem thêm :  Những lời chúc chia tay đồng nghiệp thể hiện sự khích lệ

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com