Hàm STDEVPA – Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm STDEVPA – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm STDEVPA - Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

Mô tả: Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể bao gồm cả giá trị văn bản và logic. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của giá trị so với giá trị trung bình.

Cú pháp: STDEVPA(value1, [value2], …)

Trong đó:

value1, [value2], …: Là các giá trị muốn tính độ lệch chuẩn, trong đó value1 là tham số bắt buộc, các tham số còn lại là tùy chọn và chứa tối đa 254 tham số value.

Chú ý:

– Hàm STDEV.S giả định các đối số của nó là toàn bộ tập hợp.

– Đối với cỡ mẫu lớn -> hàm STDEVA STDEVPA trả về kết quả gần giống nhau.

– Độ lệch chuẩn tính toán bằng cách dùng phương pháp “n”.

– Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Giá trị logic bằng True được mặc định là 1, giá trị False mặc định là 0.

– Nếu đối số là mảng hay tham chiếu chỉ những giá trị trong mảng đó mới được dùng.

– Khi số được biểu thị bằng kiểu văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách các đối số -> giá trị đó vẫn được tính.

Xem thêm :  Tổng hợp Background giáng sinh đẹp nhất

– Hàm xảy ra lỗi khi các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi.

– Nếu không muốn tính toán cả giá trị logic và văn bản -> sử dụng hàm STDEVP

– Phương trình STDEVPA sử dụng công thức:

[sqrt {frac{{sum {{{left( {x – overline x } right)}^2}} }}{n}} ]

Trong đó:

+ x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,…)

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể của các giá trị

Tại ô cần tính nhập công thức: =STDEVPA(D6:D12)

Tại ô cần tính nhập công thức =STDEVPA(D6:D12)

– Nhấn Enter -> độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể của các giá trị trên là:

Kết quả độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể của các giá trị

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm STDEVPA trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com