Hàm T.DIST.2T – Hàm trả về phân bố t Student hai phía trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm T.DIST.2T – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm T.DIST.2T - Hàm trả về phân bố t Student hai phía trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố t Student hai phía. Hàm sử dụng trong việc kiểm tra giả thuyết của tập dữ liệu có số lượng nhỏ. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: T.DIST.2T(x,deg_freedom)

Trong đó:

x: Giá trị dùng để đánh giá phân bố, là tham số bắt buộc.

deg_freedom: Số bậc tự do của phân bố, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Bất kì đối số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu deg_freedom < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Giá trị tối thiểu của deg_freedom phải bằng 1.

– Nếu x < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính phân bố t Student 2 phía theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính phân bố t Student 2 phía theo mô tả trong bảng

Tại ô cần tính nhập công thức: =T.DIST.2T(D6,D7)

Tại ô cần tính nhập công thức =T.DIST.2T(D6,D7)

– Nhấn Enter -> phân bố t Student 2 phía là:

Nhấn Enter trả về phân bố t Student 2 phía

Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp giá trị để đánh giá phân bố nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị để đánh giá phân bố nhỏ hơn 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm T.DIST.2T trong Excel.

Xem thêm :  Cách cắt nhạc trong Proshow Producer

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com