Hàm T.INV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo phía trái của phân bố t Student trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm T.INV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm T.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo phía trái của phân bố t Student trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo phía trái của phân bố t Student. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: T.INV(probability,deg_freedom)

Trong đó:

probability: Xác suất kết hợp với giá trị t của phân bố t Student, là tham số bắt buộc.

deg_freedom: Số bậc tự do của phân bố, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Bất kì đối số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu probability ≤ 0 hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu deg_freedom < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Giá trị tối thiểu của deg_freedom phải bằng 1.

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo phía bên trái của phân bố t Student của giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị nghịch đảo phía bên trái của phân bố t Student

Tại ô cần tính nhập công thức: =T.INV(D6,D7)

Tại ô cần tính nhập công thức =T.INV(D6,D7)

– Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo phía bên trái của phân bố t Student là:

Kết quả giá trị nghịch đảo phía bên trái của phân bố t Student

Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp xác suất kết hợp với giá trị t lớn hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Xem thêm :  Đặt pass (mật khẩu) cho file bất kỳ bằng WinRAR

Trường hợp xác suất kết hợp với giá trị t lớn hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm T.INV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com