Hàm T.TEST – Hàm trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm T.TEST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm T.TEST - Hàm trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

Mô tả: Hàm trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: T.TEST(array1,array2,tails,type)

Trong đó:

array1: Tập dữ liệu thứ 1, là tham số bắt buộc.

array2: Tập dữ liệu thứ 2, là tham số bắt buộc.

tails: Xác định giá trị của phân phối, là tham số bắt buộc gồm:

+ tails = 1 -> sử dụng phân phối 1 phía.

+ tails = 1 -> sử dụng phân phối 2 phía.

type: Loại phép thử t cần thực hiện, là tham số bắt buộc gồm:

+ type = 1 -> phép thử thực hiện từng cặp.

+ type = 2 -> phép thử thực hiện với 2 mẫu thử có cùng phương sai.

+ type = 3 -> phép thử thực hiện với 2 mẫu thử khác phương sai.

Chú ý:

– Nếu hai mảng có số điểm dữ liệu khác nhau và type = 1-> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Các giá trị đối số không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu tails không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu tails nằm ngoài phạm vi của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Xem thêm :  Cách cài đặt hình nền động trên iPhone

Tính xác suất gắn với kiểm tra t Student theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính xác suất gắn với kiểm tra t Student theo mô tả trong bảng

Tính xác suất gắn với kiểm tra t Student theo cặp với phân bố 2 phía. Tại ô cần tính nhập công thức: =T.TEST(C6:C10,D6:D10,2,1)

Tại ô cần tính nhập công thức =T.TEST(C6:C10,D6:D10,2,1)

– Nhấn Enter -> xác suất gắn với kiểm tra t Student theo cặp với phân bố 2 phía là:

Kết quả xác suất gắn với kiểm tra t Student theo cặp với phân bố 2 phía

Tính xác suất gắn với kiểm tra t Student hai mẫu thử cùng phương sai với phân bố 1 phía. Tại ô cần tính nhập công thức: =T.TEST(C6:C10,D6:D10,1,2)

Tại ô cần tính nhập công thức =T.TEST(C6:C10,D6:D10,1,2)

– Nhấn Enter -> xác suất gắn với kiểm tra t Student hai mẫu thử cùng phương sai với phân bố 1 phía là:

Kết quả xác suất gắn với kiểm tra t Student hai mẫu thử cùng phương sai với phân bố 1 phía

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm T.TEST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com