Hàm TBILLYIELD – Hàm tính tỷ lệ chiết khấu cho một trái phiếu trong kho bạc trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm TBILLYIELD – Hàm tính tỷ lệ chiết khấu cho một trái phiếu trong kho bạc.

Mô tả: Hàm thực hiện tính tỷ lệ chiết khấu hay còn gọi tỷ lệ lợi nhuận của trái phiếu trong kho bạc.

Cú pháp: = TBILLYIELD(settlement, maturity, pr).

Trong đó:

settlement: Là ngày kết toán của chứng khoán, là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn của chứng khoán.

pr: Giá trị của chứng khoán dựa trên mệnh giá đồng $100.

Chú ý:

– Hàm thực hiện tính toán dựa trên công thức:

 

– Trường hợp settlement, maturity không hợp lệ hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu pr hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu settlement > maturity hoặc maturitysettlement > 12 tháng năm sau => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính tỷ lệ lợi nhuận của một trái phiếu kho bạc có ngày kết toán là 1/5/2015, ngày đáo hạn là ngày 1/1/2016 dựa trên đồng mệnh giá $100 là $92.99.

Cách sử dụng hàm TBILLYIELD

Tại ô cần tính tỷ lệ lợi nhuận nhập công thức: =TBILLYIELD(B6,C6,D6).

Cách sử dụng hàm TBILLYIELD 2

Nhấn Enter -> Tỷ lệ lợi nhuận của trái phiếu có mệnh giá 92.98$ là:

Xem thêm :  Thêm bảng biểu vào Slide trong PowerPoint

Cách sử dụng hàm TBILLYIELD 3

Trường hợp nếu ngày hết hạn trừ ngày kết toán có số tháng lớn hơn 1 năm -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Cách sử dụng hàm TBILLYIELD 4

Trên đây là cách sử dụng và các trường hợp đặc biệt của hàm TBILLYIELD hy vọng giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com