Hàm Text chuyển đổi một giá trị số thành văn bản trong Excel

Trong quá trình thao tác với Excel, khi yêu cầu của công việc cần các bạn chuyển đổi từ định dạng số thành dạng văn bản với định dạng được chỉ định phù hợp với mục đích sử dụng. Hàm Text sẽ giúp các bạn thực hiện được điều đó.

Hàm TEXT trong Excel 1

Bài viết dưới đây mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm Text trong Excel.

Mô tả

Hàm Text chuyển đổi một giá trị số thành văn bản (text) theo định dạng hiển thị được bạn chỉ định.

Cú pháp

TEXT(value,format_text)

Trong đó:

value: là giá trị số cần chuyển sang text cũng có thể là một công thức trả về giá trị số hoặc một tham số đến ô có chứa giá trị số, bắt buộc.

format_text: là kiểu định dạng hiển thị được đặt trong dấu ngoặc kép, bắt buộc.

Một số định dạng kiểu số như: ###,000, #, ##0.00 …

Một số kiểu định dạng ngày tháng năm như: dd/MM/yyy, d/MMM/yyyy…

Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm về các định dạng cụ thể khác.

Ghi chú

– Đối số format_text không chứa dấu sao.

– Khi dùng hàm Text chuyển đổi giá trị số thành văn bản với định dạng được chỉ định thì kết quả đó sẽ không được tính toán dưới dạng số. Muốn tính toán được dưới dạng số các bạn cần định dạng lại trong phần Format Cells.

Xem thêm :  Cách bật, tắt chế độ toàn màn hình Full Screen trên trình duyệt Google Chrome, Firefox, Edge

Ví dụ

1. Chuyển từ value sang định dạng tiền tệ với dấu phân cách hàng nghìn.

Hàm TEXT trong Excel 2

2. Trả về ngày tháng năm hiện tại theo định dạng dd/MM/yyyy.

Hàm TEXT trong Excel 3

3. Chuyển dữ liệu có dạng ngày tháng không đầy đủ theo kiểu định dạng đầy đủ dd/MM/yyyy.

Hàm TEXT trong Excel 4

Cách sử dụng hàm Text rất đơn giản nhưng hiệu quả của hàm mang lại khá cao, hàm Text giúp các bạn thực hiện xử lý dữ liệu tốt hơn. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com