Hàm TIMEVALUE – Hàm trả về số thập phân của thời gian được biểu thị bằng chuỗi văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TIMEVALUE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm TIMEVALUE - Hàm trả về số thập phân của thời gian được biểu thị bằng chuỗi văn bản trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số thập phân của thời gian được biểu thị bằng chuỗi văn bản. Số thập phân mà hàm trả về có giá trị từ 0 tới 0.99988426 tương ứng với thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 SA) đến 23:59:59 (11:59:59 CH).

Cú pháp: TIMEVALUE(time_text)

Trong đó: time_text là giá trị thời gian được biểu thị dưới dạng văn bản cần biểu thị sang số thập phân.

Chú ý:

– Thông tin ngày trong time_text được bỏ qua.

– Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và được biểu thị bằng số thập phân.

Ví dụ:

Tìm giá trị thập phân tương ứng với giá trị thời gian dưới đây:

Tìm giá trị thập phân tương ứng với giá trị thời gian

– Tại ô cần tính nhập công thức: =TIMEVALUE(“2:35:59”).

Tại ô cần tính nhập công thức TIMEVALUE

– Nhấn Enter -> giá trị tương ứng là:

Nhấn Enter trả về giá trị tương ứng

– Tương tự nhập công thức cho giá trị còn lại được kết quả:

Tương tự nhập công thức cho giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp 2 giá trị cùng thời gian nhưng khác nhau ngày -> hàm trả về cùng 1 kết quả -> giá trị ngày trong hàm TIMEVALUE bị bỏ qua:

Trường hợp 2 giá trị cùng thời gian nhưng khác nhau ngày - hàm trả về cùng 1 kết quả

– Với trường hợp bạn nhập công thức là giá trị tham chiếu tới ô F11:

Nhập công thức là giá trị tham chiếu tới ô F11

– Nhấn Enter -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE! Vì vậy bạn nên nhập giá trị time_text ở dạng chuỗi văn bản khi làm việc với hàm TIMEVALUE:

Xem thêm :  Hàm ISERROR - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kì lỗi nào trong Excel

Hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TIMEVALUE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com