Hàm TINV – Hàm trả về nghịch đảo hai phía của phân bố t Student trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm TINV, Hàm tính giá trị nghịch đảo của phân bố t Student trong Excel.

Mô tả: hàm TINV hỗ trợ tính giá trị nghịch đảo của phân bố t Student có liên quan đến phân bố t Student 2 phía trong Excel.

Cú pháp: TINV(probability,deg_freedom).

Trong đó:

probability: Xác xuất kết hợp với phân bố t Student hai phía, là tham số bắt buộc.

deg_freedom: Số bậc tự do biểu thị đặc điểm của phân bố, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Bất kì tham số nào của hàm không phải là kiểu số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu giá trị probability ≤ 0 hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu deg_freedom là số thập phân -> hàm thực hiện lấy phần nguyên của deg_freedom.

deg_freedom -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

TINV trả về giá trị t, sao cho P(|X| > t) = probability, với X là một biến ngẫu nhiên phụ thuộc vào phân bố t và P(|X| > t) = P(X t).

– Hàm TINV phụ thuộc vào hàm TDIST.

– Hàm TINV sử dụng phương pháp tìm kiếm lặp, nếu tìm kiếm vẫn chưa đồng quy sau 100 lần lặp -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ:

Tính giá trị hàm TINV khi biết các thông số sau:

Xem thêm :  Cách in ấn trong Excel

Cách sử dụng hàm TINV trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: =TINV(D6,D7).

Cách sử dụng hàm TINV trong Excel 2

Nhấn Enter -> giá trị hàm TINV là:

Cách sử dụng hàm TINV trong Excel 3

Trường hợp nếu giá trị probability > 1 -> hàm báo lỗi #NUM!

Cách sử dụng hàm TINV trong Excel 4

Trên đây là cách sử dụng và một số chú ý khi sử dụng hàm TINV.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com