Hàm TREND – Hàm trả về các giá trị theo xu hướng tuyến tính trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TREND – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm TREND - Hàm trả về các giá trị theo xu hướng tuyến tính trong Excel

Mô tả: Hàm trả về các giá trị theo xu hướng tuyến tính.

Cú pháp: TREND(known_y’s, [known_x’s], [new_x’s], [const])

Trong đó:

known_y’s: Tập giá trị y đã biết trong quan hệ y = b*m^x, là tham số bắt buộc.

+ Nếu known_y’s nằm trong một cột hoặc hàng đơn lẻ -> mỗi cột hoặc hàng của known_y’s được hiểu là 1 biến số riêng rẽ.

– known_x’s: Tập giá trị x đã biết trong quan hệ y = b*m^x, là tham số bắt buộc.

+ known_x’s có thể bao gồm 1 hoặc nhiều tập biến số.

+ Nếu known_x’s bị bỏ qua -> nó được giả định là 1 mảng có cùng kích thước với known_y’s

– new_x’s:  Là những giá trị x mới mà bạn muốn hàm trả về các giá trị tương ứng với các giá trị của y.

+ new_x’s phải bao gồm một cột (hàng) cho mỗi biến số độc lập.

+ Nếu new_x’s bị bỏ qua -> nó được giả định giống như known_x’s.

+ Nếu known_x’s new_x’s bị bỏ qua -> nó được giả định giống như kích thước của known_y’s.

– const: Giá trị logic xác định giá trị của hằng số b, là giá trị tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ const = True hoặc bỏ qua -> b được tính toán bình thường.

Xem thêm :  Cách chèn Excel vào CAD nhanh và chuẩn

+ const = False hoặc bỏ qua -> b = 1 và m được điều chỉnh sao cho: y = m^x.

Chú ý:

– Giá trị các công thức trả về có kiểu công thức mảng -> hàm phải nhập dưới dạng công thức mảng.

– Nếu known_y’s ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Khi nhập các giá trị cho một đối số có quy ước như sau:

+ Dùng dấu phẩy phân cách giữa các giá trị trong cùng 1 hàng.

+ Dùng dấu chấm phẩy phân cách giữa các hàng với nhau.

Ví dụ:

Dự đoán doanh thu tháng 6, 7, 8 dựa vào các tháng trước đó theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Dự đoán doanh thu tháng 6, 7, 8 dựa vào các tháng trước đó

Tại ô cần tính nhập công thức: =TREND(D6:D10,C6:C10)

Tại ô cần tính nhập công thức =TREND(D6:D10,C6:C10)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

Bôi đen vùng doanh thu tháng 6, 7, 8 (vùng D11:D13) -> nhấn phím F2:

Bôi đen vùng doanh thu tháng 6, 7, 8 - nhấn phím F2

– Nhấn tổ hợp phím Ctrl +Shift + Enter -> doanh thu dự đoán của tháng 6, 7, 8 là:

Nhấn tổ hợp phím Ctrl +Shift + Ente được doanh thu dự đoán của tháng 6, 7, 8

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TREND trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com