Hàm VALUE chuyển một chuỗi số về dạng số trong Excel

Hàm VALUE() giúp các bạn chuyển đổi một chuỗi về dạng số, hàm ít khi được sử dụng một mình mà thường kết hợp với các hàm như hàm LEFT(), hàm RIGHT(), hàm MID()… Để biết chi tiết về cú pháp và cách sử dụng hàm VALUE() các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Hàm VALUE trong Excel 1

Bài viết hướng dẫn các bạn cú pháp, cách sử dụng hàm VALUE() và kết hợp hàm VALUE() với các hàm khác trong Excel.

Mô tả

Hàm VALUE() được dùng để chuyển một chuỗi số về dạng số.

Hàm VALUE() thường được sử dụng kết hợp với các hàm cắt chuỗi: hàm LEFT() – cắt chuỗi ký tự bên trái, hàm RIGHT() – cắt chuỗi ký tự bên phải, hàm MID() – cắt chuỗi ký tự ở giữa. Vì khi cắt chuỗi thì định dạng của chuỗi được cắt chưa phải là định dạng số, các bạn cần sử dụng hàm VALUE() để chuyển nó về dạng số.

Cú pháp

=VALUE(text)

Trong đó: text là một chuỗi số được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc là một công thức, tham chiếu đến ô chứa chuỗi số mà các bạn muốn chuyển đổi.

Ghi chú

– text có thể là định dạng ngày tháng, thời gian hay hằng số, nếu text không phải các định dạng này thì hàm VALUE() sẽ trả về lỗi.

Xem thêm :  Tổng hợp Background Lửa đẹp

– Thường các bạn không cần phải dùng hàm VALUE() vì Excel sẽ tự chuyển đổi văn bản thành số khi cần, tuy nhiên có một số trường hợp các bạn cần sử dụng hàm này.

Ví dụ

– Hàm VALUE().

Hàm VALUE trong Excel 2

– Kết hợp hàm VALUE() với hàm cắt chuỗi RIGHT().

Hàm VALUE trong Excel 3

– Kết hợp hàm VALUE() với hàm IF().

Hàm VALUE trong Excel 4

Với những ví dụ cụ thể trong bài viết trên, các bạn đã có thể hiểu rõ hơn về hàm VALUE() trong Excel. Như vậy, từ giờ các bạn đã có thể áp dụng hàm VALUE() khi cần phải chuyển đổi chuỗi thành số. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com