Hàm VARP – Hàm tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm VARP, Hàm tính phương sai trên toàn bộ tập hợp.

Mô tả: Hàm tính phương sai trên toàn bộ tập hợp, các đối số của hàm chỉ có thể là mảng hoặc tham chiếu, trong đó các giá trị logic và trình bày dưới dạng số khi gõ trực tiếp đều được đếm.

Cú pháp: VARP(number1,[number2],…).

Trong đó:

Number1: Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với 1 tập hợp, là tham số bắt buộc.

Number2,…: Là các đối số dạng số từ 2 -> 255 tương ứng với 1 tập hợp, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Do hàm VARP giả định các đối số của nó là toàn bộ tập hợp, trường hợp dữ liệu thể hiện một mẫu của một tập hợp cần sử dụng hàm VAR để tính phương sai.

– Các đối số của hàm có thể là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Trường hợp các đối số là mảng hoặc tham chiếu các giá trị số hay tham chiếu mới được tính còn giá trị logic, văn bản, giá trị trống bị bỏ qua.

– Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi hàm trả về giá trị lỗi vì không thể chuyển đổi các giá trị đó sang kiểu số.

– Nếu bạn muốn sử dụng các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản vào trong 1 tham chiếu để tính toán cần sử dụng thêm hàm VARPA.

Xem thêm :  Cách sửa ảnh trên iPhone không cần dùng app

– Phương trình của hàm VARP:

Công thức

Trong đó:

– x là trung độ mẫu AVERAGE (số 1, số 2, …).

– n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính giá trị hàm VARP để tìm ra phương sai cho độ bền của các công cụ với các giá trị number sau:

Cách sử dụng hàm VARP trong Excel

Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức: =VARP(D6:D11).

Cách sử dụng hàm VARP trong Excel 2

Bước 2: Nhấn Enter -> giá trị hàm VARP là:

Cách sử dụng hàm VARP trong Excel 3

Trường hợp các đối số không phải ở dạng số hoặc là giá trị trống -> các giá trị này bị bỏ qua:

Cách sử dụng hàm VARP trong Excel 4

Trên đây là cách sử dụng hàm VARP và một số chú ý khi sử dụng hàm.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com