Hàm WEBSERVICE – Hàm trả về dữ liệu từ 1 dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm WEBSERVICE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm Web rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm WEBSERVICE - Hàm trả về dữ liệu từ 1 dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet trong Excel

Mô tả: Hàm trả về dữ liệu từ 1 dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: WEBSERVICE(url)

Trong đó:

url: URL của dịch vụ web, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu các đối số không thể trả về dữ liệu -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu các đối số không hợp lệ hoặc chứa nhiều hơn 32676 ký tự -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu url là chuỗi chứa nhiều hơn 2048 ký tự được cho phép bởi yêu cầu Get  -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Với các giao thức không hỗ trợ như ftp://, file:// -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Xác định giá trị trả về từ dịch vụ web trong chuỗi URL được mô tả bảng dưới đây:

Xác định giá trị trả về từ dịch vụ web trong chuỗi URL

– Tại ô cần tính nhập công thức: =WEBSERVICE(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =WEBSERVICE(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter cho giá trị trả về

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp url ở định dạng ftp:// hoặc file:// -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Xem thêm :  Google Authenticator là gì? Cách dùng Google Authenticator để bảo mật tài khoản Google

Trường hợp url ở định dạng ftp:// hoặc file:// - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm WEBSERVICE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com