Hàm WEIBULL – Hàm trả về phân bố Weibull trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm WEIBULL, Hàm trả về phân bố Weibull.

Mô tả: Hàm thực hiện tính toán và trả về phân bố Weibull. Dựa vào phân bố này để phân tích độ tin cậy trên lý thuyết ví dụ như tính toán tuổi thọ trung bình của thiết bị hoặc được sử dụng trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn và dự báo thời tiết.

Cú pháp: WEIBULL(x,alpha,beta,cumulative).

Trong đó:

x: Giá trị dùng để đánh giá hàm, là tham số bắt buộc.

alpha: Là tham biến tới phân phối, là tham số bắt buộc.

beta: Là tham biến tới phân phối, là tham số bắt buộc.

cumulative: Giá trị logic để xác định dạng hàm, là tham số bắt buộc. Cumulative có 2 giá trị sau:

+ cumulative = True -> thực hiện tính hàm phân bố tích lũy Weibull.

+ cumulative = False -> thực hiện tính hàm phân bố tích hàm mật độ xác suất Weibull.

Chú ý:

– Trường hợp1 trong 3 tham số x, alpha, beta không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

x -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Khi alpha =1 hàm trả về phân bố hàm mũ với:

Công thức

– Phương trình hàm phân phối tích lũy Weibull:

Công thức 2

– Phương trình hàm mật độ xác suất Weibull:

Xem thêm :  Cách chuyển đổi đuôi HEIC sang JPG

Công thức 3

Ví dụ:

Tính phân bố Weibull khi biết các tham số sau:

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel

1. Tính giá trị hàm phân phối tích lũy Weibull với giá trị xác định hàm = TRUE

Tại ô cần tính nhập công thức: =WEIBULL(D6,D7,D8,D9).

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel 2

Nhấn Enter -> kết quả giá trị hàm phân phối tích lũy WEIBULL là:

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel 3

2. Tính giá trị hàm mật độ xác suất Weibull với giá trị xác định hàm = FALSE

Tại ô cần tính nhập công thức: =WEIBULL(D6,D7,D8,E9).

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel 4

Nhấn Enter -> giá trị hàm mật độ xác suất Weibull là:Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel 5

Trên đây là cách sử dụng hàm Weibull và những chú ý trong khi sử dụng. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com