Hàm WORKDAY – Hàm trả một ngày trước hoặc sau ngày bắt đầu một số ngày làm việc trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm WORKDAY – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm WORKDAY - Hàm trả một ngày trước hoặc sau ngày bắt đầu một số ngày làm việc trong Excel

Mô tả: Hàm trả về một ngày trước hoặc sau ngày bắt đầu một số ngày làm việc đã xác định. Ngày cuối tuần và ngày lễ không được tính vào ngày làm việc.

Cú pháp: WORKDAY(start_date, days, [holidays])

Trong đó:

start_date: Là ngày bắt đầu, là tham số bắt buộc.

days: Là ngày không nằm trong ngày cuối tuần và ngày lễ trước hay sau start_date, là tham số bắt buộc.

+ days > 0 -> số ngày tạo ra trong tương lai.

+ days < 0 -> số ngày tạo ra trong quá khứ.

holidays: Ngày cần loại trừ ra khỏi ngày làm việc mà ngày này không nằm trong ngày lễ cố định.

Chú ý:

– Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê – ri liên tiếp để thuận lợi cho quá trình tính toán.

– Bất kì 1 trong các đối số không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu giá trị start_date + days tạo ra một ngày không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị days là số thập phân nó bị cắt cụt thành số nguyên.

Ví dụ:

Xem thêm :  Cách tắt Update Windows 10 triệt để

Tính ngày sau ngày làm việc một số ngày xác định của những công việc sau:

Tính ngày sau ngày làm việc một số ngày xác định của những công việc sau

– Tại ô cần tính nhập công thức: =WORKDAY(F7,G7,H7).

Tại ô cần tính nhập công thức =WORKDAY(F7,G7,H7)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp số ngày nghỉ lớn hơn 1 nhập công thức: =WORKDAY(F9,G9,H9:H10).

Trường hợp số ngày nghỉ lớn hơn 1 nhập công thức =WORKDAY(F9,G9,H9H10)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter - giá trị trả về

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm WORKDAY.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com