Hàm YEAR – Hàm cho giá trị là năm của biểu thức số trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm YEAR, Hàm cho giá trị là năm của biểu thức số.

Mô tả: Hàm thực hiện trả về năm của giá trị ngày bất kì, giá trị năm là số nguyên nằm trong khoảng từ 1900 đến 9999.

Cú pháp: YEAR(serial_number).

Trong đó:

serial_number: là giá trị ngày trong năm muốn tìm, là tham số bắt buộc.

Ví dụ:

Tính giá trị năm trong các định dạng ngày tháng khác nhau trong bảng sau:

Cách sử dụng hàm YEAR trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: =YEAR(C7).

Cách sử dụng hàm YEAR trong Excel 2

Nhấn Enter -> giá trị năm trong giá trị ngày tháng là:

Cách sử dụng hàm YEAR trong Excel 3

Tương tự copy công thức cho các ô còn lại được kết quả:

Cách sử dụng hàm YEAR trong Excel 4

Như vậy với nhiều định dạng ngày tháng khác nhau nhưng hàm HOUR đều cho kết quả chính xác.

Trên đây là cách sử dụng cũng như một số trường hợp hay sử dụng hàm HOUR.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Cách tắt Screen Time (báo cáo thời gian sử dụng) trên iPhone