Hàm YEARFRAC – Hàm trả về phần năm được tính bằng số ngày trọn vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm YEARFRAC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm YEARFRAC - Hàm trả về phần năm được tính bằng số ngày trọng vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phần năm được tính bằng số ngày trọn vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel.

Cú pháp: YEARFRAC(start_date, end_date, [basis])

Trong đó:

start_date: Ngày bắt đầu cần tính số năm, là tham số bắt buộc.

end_date: Ngày kết thúc muốn tính số năm, là tham số bắt buộc.

basis: Cơ sở xác định cách đếm ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis =0 -> Cơ sở đếm ngày theo US(NASD) 30/360.

+ basis =1 -> Cơ sở đếm ngày là số ngày thực tế/ năm thực tế.

+ basis =2 -> Cơ sở đếm ngày là số ngày thực tế/ 1 năm 360 ngày.

+ basis =3 -> Cơ sở đếm ngày là số ngày thực tế / 1 năm có 365 ngày.

+ basis =4 -> Cơ sở đếm ngày theo EUROPEAN 30/360.

Chú ý:

– Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số sê – ri để thuận lợi cho quá trình tính toán.

– Tất cả các đối số của hàm nếu là số thập phân -> bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu giá trị start_date, end_date không phải ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Xem thêm :  Cách tăng tốc Windows 10 toàn diện, hiệu quả nhất

– Nếu basis nằm ngoài các giá trị 0 tới 4 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính số năm tương ứng với khoảng thời gian sau:

Tính số năm tương ứng với từng khoảng thời gian

– Tại ô cần tính nhập công thức: =YEARFRAC(E7,F7,G7).

Tại ô cần tính nhập công thức =YEARFRAC(E7,F7,G7)

– Nhấn Enter -> giá trị tương ứng với 2 khoảng ngày trên là:

Nhấn Enter trả về giá trị tương ứng với 2 khoảng ngày

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp giá trị basis nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm YEARFRAC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com