Hiệu chỉnh độ sáng, tông màu, tương phản, nén hình ảnh trong Word

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách hiệu chỉnh độ sáng, tông màu, tương phản, nén hình ảnh trong Word.

1. Hiệu chỉnh độ sáng của ảnh.

– Kích chọn vào ảnh -> vào thẻ Format -> Connections -> lựa chọn kiểu hiệu chỉnh độ sáng có sẵn hoặc kích chọn Picture Connections Options:

Kích chọn vào ảnh - vào thẻ Format - Connections

– Cửa sổ Format Picture xuất hiện trong mục Picture Connections hiệu chỉnh độ sáng bằng cách di chuyển hoặc nhập giá trị độ sáng trong mục Brighters:

Trong mục Picture Connections hiệu chỉnh độ sáng bằng cách di chuyển thanh giá trị

2. Hiệu chỉnh tông màu hình ảnh.

– Kích chọn vào ảnh cần hiệu chỉnh -> Format -> Color -> lựa chọn tông màu có sẵn cho hình ảnh hoặc kích chọn Color Picture Options:

Kích chọn vào ảnh cần hiệu chỉnh - Format - Color

– Cửa sổ Format Picture xuất hiện trong mục Picture Color hiệu chỉnh tông màu bằng cách lựa chọn các giá trị trong mục Color SaturationColor Tone cho phù hợp với yêu cầu của bạn:

Trong mục Picture Color hiệu chỉnh tông màu

3. Hiệu chỉnh độ tương phản cho hình ảnh.

– Kích chọn vào ảnh cần hiệu chỉnh -> Format -> Artistic Effects -> lựa chọn kiểu tương phản có sẵn hoặc kích chọn Artistic Effects Options:

Kích chọn vào ảnh cần hiệu chỉnh - Format - Artistic Effects

– Kết quả ảnh sau hiệu chỉnh:

Xem thêm :  Hàm STDEVP - Hàm tính độ lệch chuẩn trong Excel

Kết quả ảnh sau hiệu chỉnh

4. Nén hình ảnh trong văn bản.

– Kích chọn vào ảnh cần nén -> Format -> Compress Pictures:

Kích chọn vào ảnh cần nén - Format - Compress Pictures

– Hộp thoại Compress Pictures xuất hiện lựa chon kiểu nén ->OK:

Hộp thoại Compress Pictures xuất hiện lựa chon kiểu nén

Bạn có thể kiểm tra lại ảnh trong văn bản có được nén hay không bằng cách kiểm tra lại kích thước của file văn bản trước và sau khi nén ảnh.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách hiệu chỉnh độ sáng, tông màu, tương phản, nén hình ảnh trong Word.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com