Hướng dẫn cách nhập công thức hóa học trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách nhập công thức hóa học trong Excel.

Ví dụ: Nhập công thức hóa học của các axit mạnh nhất theo bảng sau:

Cách nhập công thức hóa học trong Excel

Ví dụ: Nhập công thức hóa học của Axit Fluoroantimonic: H2SFbF6.

Cách 1

Bước 1: Tại ô cần nhập công thức gõ chữ H.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 2

Bước 2: Chuột phải vào ô đang nhập công thức chọn Format Cells.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 3

Bước 3: Hộp thoại xuất hiện tích chọn vào mục Subscript -> OK.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 4

Bước 4: Quay trở lại ô đang nhập công thức gõ số 2 -> được chỉ số dưới.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 5

Bước 5: Để chuyển về chế độ gõ bình thường tiếp tục chuột phải vào ô đang nhập công thức chọn Format Cells.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 6

Bước 6: Hộp thoại xuất hiện bỏ dấu tích chọn trong mục Subscript -> OK.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 7

Bước 7: Quay trở lại ô đang nhập công thức gõ tiếp các kí hiệu khác.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 8

Bước 8: Tiến hành tương tự như bước 3 nhập tiếp chỉ số dưới 6 -> kết quả đã nhập xong công thức hóa học của Axit Fluoroantimonic: H2SFbF6.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 9

Cách 2

Bước 1: Nhập tất cả các kí tự có trong công thức kể cả chỉ số dưới.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 10

Bước 2: Bôi đen kí tự là chỉ số dưới -> chuột phải chọn Format Cells.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 11

Bước 3: Hộp thoại xuất hiện tích chọn mục Subscript -> OK.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 12

Kết quả đã viết được chỉ số dưới:

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 13

Tương tự với các chỉ số dưới khác:

Xem thêm :  Giới hạn tốc độ tải file cho IDM

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 14

Với các axit còn lại bạn thao tác tương tự -> kết quả:

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 15

Với 2 cách trên về cơ bản là giống nhau chỉ khác nhau về thứ tự các thao tác.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com