Hướng dẫn tổ chức dạy học môn tin học Tiểu học từ 2020 –

Hướng dẫn tổ chức dạy học môn tin học

1. Thực hiện dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học

1.1. Đẩy mạnh tchức dạy học môn Tin học tự chọn theo Chương trình GDPT 2006 

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn ở các trường tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng số lượng trường, lớp, học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 được học môn Tin học. Nội dung dạy học thực hiện theo Chương trình GDPT 2006, với thời lượng 70 tiết/lớp/năm học. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh” tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT. 

Lựa chọn sử dụng tài liệu đã được Bộ GDĐT thẩm định và cho phép sử dụng trong dạy học môn Tin học ở cấp tiểu học theo hướng dẫn tại Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 phù hợp với điều kiện dạy học của mỗi nhà trường. Đối với các địa phương đang sử dụng tài liệu riêng của địa phương, Sở GDĐT thực hiện rà soát, thẩm định tài liệu đảm bảo nội dung, yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong Chương trình GDPT 2006, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. 

Xem thêm :  Thế nào là đánh giá định kỳ học sinh? -

Thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

1.2. Tổ chức dạy học Tin học theo chương trình GDPT 2018 

Thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học trong môn Tin học và Công nghệ bắt buộc theo Chương trình GDPT 2018 với thời lượng 35 tiết/lớp/năm học, từ năm học 2022 – 2023. 

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo có đủ số lượng phòng máy tính phù hợp với quy mô nhà trường, số lượng máy tính trong mỗi phòng máy đảm bảo không vượt quá 03 học sinh một máy trong mỗi tiết học. Phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, được tập huấn, bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT, từng bước được chuẩn hóa. Có giải pháp phù hợp đảm bảo học sinh ở tất cả các điểm trường đều được học Tin học. 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Bộ GDĐT sẽ thẩm định và cho phép ban hành sử dụng sách giáo khoa và các tài liệu dạy học Tin học ở cấp Tiểu học. 

1.3. Tổ chức các hoạt động giáo dục tin học 

Cùng với việc tổ chức tốt dạy học môn Tin học cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 theo quy định trong chương trình, các địa phương cần có giải pháp phù hợp tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục tin học cho học sinh cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh lớp 1, lớp 2 được làm quen với tin học và đáp ứng sở thích, nhu cầu và phát hiện, bồi dưỡng phát triển năng lực tin học, tư duy khoa học máy tính, nuôi dưỡng đa mê khám phá khoa học, công nghệ cho học sinh cấp Tiểu học. 

Xem thêm :  Một số trò chơi tiếng Anh lớp 3 khi học online - Cẩm nang Dạy học

Nội dung hoạt động giáo dục tin học được thiết kế theo các chuyên đề phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và năng lực, tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học; tổ chức với hình thức các câu lạc bộ tạo điều kiện cho học sinh được vận dụng, rèn luyện kiến thức, kĩ năng tin học hỗ trợ cho học tập, cùng với các môn học khác thực hiện giáo dục STEM. 

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục tin học đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận của học sinh và cha mẹ học sinh. Thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực để tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục tin học đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính.

2. Tổ chức thực hiện 

  • Tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất (phòng máy tính, máy chiếu…) và tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tin học đáp ứng đồng thời hai mục tiêu: tăng số lượng trường, lớp, học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 được học môn Tin học tự chọn theo Chương trình GDPT 2006 và đảm bảo điều kiện thực hiện dạy học môn Tin học bắt buộc theo Chương trình GDPT 2018 (bắt đầu từ năm học 2022 – 2023, đối với lớp 3). 
  • Tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đảm bảo các điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chức các hoạt động giáo dục, trong đó có hoạt động giáo dục tin học góp phần giáo dục toàn diện học sinh. 
  • Tổ chức rà soát, thẩm định đối với các tài liệu riêng của địa phương đang sử dụng trong dạy học môn Tin học tự chọn đảm bảo nội dung, yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong Chương trình GDPT 2006, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cập nhật kiến thức mới, hiện đại tiếp cận sớm chương trình môn Tin học trong Chương trình GDPT 2018, báo cáo Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) để theo dõi, chỉ đạo thực hiện. 
  • Chỉ đạo các phòng GDĐT, các trường tiểu học, trường phổ thông có lớp tiểu học thực hiện hướng dẫn của Bộ GDĐT về tổ chức dạy học Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học từ năm học 2014 – 2020. | Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT triển khai nghiêm túc những nội dung được hướng dẫn tại Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) để có biện pháp giải quyết, chỉ đạo kịp thời.
Xem thêm :  Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình

Thầy cô có thể tải tài liệu hướng dẫn tổ chức dạy học môn tin học tại đây

Tham khảo thêm: Phương pháp dạy học phát triển năng lực môn tin học – Tiểu học

Tổng hợp: Cẩm nang dạy học

Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục Tại Website Pkmacbook.com