Kích thước lò vi sóng tiêu chuẩn, thông dụng của Sharp, Electrolux, Samsung, Hitachi, LG, Toshiba, Panasonic, Bosch

Các bạn đang muốn tìm kiếm kích thước lò vi sóng tiêu chuẩn, thông dụng để lựa chọn lò vi sóng có kích thước phù hợp để các bạn sử dụng. Dưới đây là kích thước lò vi sóng thông dụng của các hãng như Sharp, Electrolux, Samsung, Hitachi, LG, Toshiba, Panasonic, Bosch mời các bạn cùng tham khảo.

Kích thước lò vi sóng tiêu chuẩn, thông dụng

Dưới đây là kích thước lò vi sóng tiêu chuẩn, thông dụng của các hãng lớn được nhiều người sử dụng, mời các bạn theo dõi.

Kích thước lò vi sóng thông dụng của Sharp

Kích thước lò vi sóng thông dụng của Sharp

 • Kích thước lò vi sóng Sharp R-205VN(S) dung tích 20 lít
  • Công suất: 800 W
  • Kích thước lò: Dài 48.5 cm – Rộng 37.8 cm – Cao 28.9 cm
  • Trọng lượng: 11.9 kg
 • Kích thước lò vi sóng Sharp R-20A1(S)VN dung tích 22 lít
  • Công suất: 800 W
  • Kích thước lò: Dài 46 cm – Rộng 33 cm – Cao 25 cm
  • Trọng lượng: 12 kg
 • Kích thước lò vi sóng Sharp R-G371VN-W dung tích 23 lít
  • Công suất: 800 W
  • Kích thước lò: Dài 48.5 cm – Rộng 29.3 cm – Cao 40.6 cm
  • Kích thước trong khoang lò: Dài 30 cm – Rộng 33.4 cm – Cao 20 cm
  • Trọng lượng: 15 kg
 • Kích thước lò vi sóng Sharp R-C825VN(ST) dung tích 25 lít
  • Công suất: 900 – 1400 W
  • Kích thước lò: Dài 51 cm – Rộng 47 cm – Cao 30.5 cm
  • Trọng lượng: 12 kg

Kích thước lò vi sóng thông dụng của Electrolux

Kích thước lò vi sóng thông dụng của Electrolux

 • Kích thước lò vi sóng Electrolux EMM2022MW dung tích 20 lít
  • Công suất: 700 W
  • Kích thước lò: Sâu 33 cm – Rộng 43.95 cm – Cao 25.82 cm
  • Trọng lượng: 10.5 kg
 • Kích thước lò vi sóng Electrolux EMM2322MW dung tích 23 lít
  • Công suất: 700 W
  • Kích thước lò: Rộng 33 cm – Dài 43.95 cm – Cao 25.82 cm
  • Trọng lượng: 10.5 kg
 • Kích thước lò vi sóng Electrolux EMM2525MW dung tích 25 lít
  • Công suất: 1450 W
  • Kích thước lò: Dài 50.8 cm – Rộng 43 cm – Cao 30.4 cm
  • Kích thước khoang lò: Dài 36.8 cm – Rộng 32.8 cm – Cao 20.6 cm
  • Trọng lượng: 17 kg
 • Kích thước lò vi sóng âm Electrolux EMS2540X dung tích 25 lít
  • Công suất: 900 – 1000 W
  • Kích thước lò: Dài 59.5 cm – Rộng 37.4 cm – Cao 38.8 cm
  • Trọng lượng: 10.2 kg
Xem thêm :  Cách làm mờ ảnh online

Kích thước lò vi sóng thông dụng của Samsung

Kích thước lò vi sóng thông dụng của Samsung

 • Kích thước lò vi sóng Samsung MG23K3575AS/SV-N dung tích 23 lít
  • Công suất: 800 – 1100 W
  • Kích thước lò: Dài 48.9 cm x Rộng 39.2 cm x Cao 27.5 cm
  • Kích thước khoang lò: Dài 33 cm x Rộng 32.4 cm x Cao 21.1 cm
  • Trọng lượng: 15 kg
 • Kích thước lò vi sóng Samsung GE83DST-T1 dung tích 23 lít
  • Công suất:800 – 1100 W
  • Kích thước lò:Dài 48.9 cm – Rộng 36.4 cm – Cao 27.5 cm
  • Kích thước khoang lò:Dài 31 cm – Rộng 27 cm – Cao 19 cm
  • Trọng lượng:13 kg
 • Kích thước lò vi sóng Samsung MG23K3575AS/SV-N dung tích 23 lít
  • Công suất:800 – 1100 W
  • Kích thước lò:Dài 48.9 cm x Rộng 39.2 cm x Cao 27.5 cm
  • Kích thước khoang lò:Dài 33 cm x Rộng 32.4 cm x Cao 21.1 cm
  • Trọng lượng:15 kg
 • Kích thước lò vi sóng Samsung GE731K dung tích 20 lít
  • Công suất:800 – 1100 W
  • Kích thước lò:Dài 49.2 cm – Rộng 32.8 cm – Cao 27.3 cm
  • Kích thước khoang lò:Dài 30.5 cm – Rộng 28 cm – Cao 18.5 cm
  • Trọng lượng:12.5 kg
 • Kích thước lò vi sóng Samsung ME73M/XSV dung tích 20 lít
  • Công suất:800 W
  • Kích thước lò:Dài 48.9 cm – Rộng 32.5 cm – Cao 27.5 cm
  • Kích thước khoang lò: Dài 33 cm – Rộng 30.9 cm – Cao 21 cm
  • Trọng lượng:11.5 kg

Kích thước lò vi sóng thông dụng của Hitachi

Kích thước lò vi sóng thông dụng của Hitachi

 • Kích thước lò vi sóng Hitachi MRO-RV100 dung tích 33 lít
  • Điện năng tiêu thụ: 1400W
  • Kích thước: Dài 49.5 cm – Rộng 46.5 cm – Cao 39.4 cm
  • Trọng lượng: 19.5 kg
 • Kích thước lò vi sóng HITACHI MRO-SS8R dung tích 30 lít
  • Điện năng tiêu thụ: 1340 W
  • Kích thước lò: Dài 48.7 cm – Rộng 43 cm – Cao  36.5 cm
  • Trọng lượng: 22kg.
 • Kích thước lò vi sóng Hitachi MRO-NS7 dung tích 22 lít
  • Công suất: 1000 W
  • Kích thước: Dài 48.3 cm – Rộng 42.7 cm – Cao 34 cm
  • Trọng lượng: 13.5 kg
 • Kích thước lò vi sóng Hitachi MRO-NS8 dung tích 31lít
  • Công suất: 1000 W
  • Kích thước: Dài 48.7 cm – Rộng 43 cm – Cao 36.5 cm
  • Trọng lượng: 16.5 kg

Kích thước lò vi sóng thông dụng của LG

Kích thước lò vi sóng thông dụng của LG

 • Kích thước lò vi sóng LG MS2339H dung tích 23 lít
  • Công suất: 800 W
  • Kích thước lò: Dài 32.8 cm – Rộng 34.1 cm – Cao 21.3 cm
  • Trọng lượng 12.5 kg
 • Kích thước lò vi sóng LG MS2595CIS dung tích 25 lít
  • Công suất: 1000 W
  • Kích thước lò: Dài 46.9 cm – Cao 27.1 cm – Rộng  37.8 cm
 • Kích thước lò vi sóng LG MH6565DIS dung tích 25 lít
  • Công suất: 1000 W
  • Kích thước sản phẩm: Dài 46.9 cm – Cao 27.1 cm – Rộng 37.8 cm
Xem thêm :  Stt hay nhất để chia sẻ Facebook, Zalo

Kích thước lò vi sóng thông dụng của Toshiba

Kích thước lò vi sóng thông dụng của Toshiba

 • Kích thước lò vi sóng Toshiba ER-SM20(W)VN dung tích 20 lít
  • Công suất: 800 W
  • Kích thước lò: Dài 44 cm – Cao 25.8 cm – Rộng 32.5 cm
  • Kích thước khoang lò: Dài 27.5 cm – Rộng 29 cm – Cao 17.5 cm
  • Trọng lượng: 11.2 kg
 • Kích thước lò vi sóng Toshiba ER-SGM20(S)VN dung tích 20 lít
  • Công suất: 800 – 1000 W
  • Kích thước lò: Dài 44 cm – Rộng 34 cm – Cao 25.8 cm
  • Kích thước khoang lò: Dài 27.5 cm – Rộng 29 cm – Cao 17.5 cm
  • Trọng lượng: 11.4 kg
 • Kích thước lò vi sóng Toshiba ER-SGS34(S)VN dung tích 34 lít
  • Công suất: 1100 W
  • Kích thước lò: Dài 51.9 cm – Cao 40.5 cm – Rộng 31.4 cm
  • Kích thước khoang lò: Dài 33.5 cm – Cao 23 cm – Rộng 38 cm
  • Trọng lượng: 16.3 kg
 • Kích thước lò vi sóng Toshiba ER-SS23(W)VN dung tích 23 Lít
  • Công suất: 800 W
  • Kích thước lò: Dài 48.5 cm – Cao 29.3 cm – Rộng 41 cm
  • Kích thước khoang lò: Dài 30.5 cm – Cao 20 cm – Rộng 34 cm
  • Trọng lượng: 12.3 kg
 • Kích thước lò vi sóng Toshiba ER-SGS23(S)VN dung tích 23 lít
  • Công suất: 800 – 1000 W
  • Kích thước lò: Dài 48.5 cm – Cao 29.3 cm – Rộng 41 cm
  • Kích thước khoang lò: Dài 30 cm – Cao 20 cm – Rộng 34 cm
  • Trọng lượng: 12.3 kg

Kích thước lò vi sóng thông dụng của Panasonic

Kích thước lò vi sóng thông dụng của Panasonic

 • Kích thước lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST253WYUE dung tích 20 lít
  • Công suất: 800 W
  • Kích thước lò: Dài 44.3 cm – Rộng 25.8 cm – Cao 34 cm
  • Kích thước khoang lò: Dài 31 cm – Rộng 28 cm – Cao 17.5 cm
  • Trọng lượng: 11 kg
 • Kích thước lò vi sóng inverter Panasonic NN-GD37HBYUE dung tích 23 lít
  • Công suất: 1000 W
  • Kích thước lò: Rộng 39.5 cm – Dài 48 cm – Cao 27.4 cm
  • Kích thước khoang lò: Rộng 31.2 cm – Dài 31.2 cm – Cao 19.6 cm
  • Trọng lượng: 10 kg
 • Kích thước lò vi sóng Panasonic NN-ST34HMYUE dung tích 25 lít
  • Công suất: 800 W
  • Kích thước lò: Dài 48.5 cm – Rộng 40 cm – Cao 28.7 cm
  • Kích thước khoang lò: Dài 34.9 cm – Rộng 31.5 cm – Cao 22.7 cm
  • Trọng lượng: 12.5 kg
 • Kích thước lò vi sóng Panasonic NN-CT36HBYUE dung tích 23 lít
  • Công suất: 800 – 1000 W
  • Kích thước lò: Dài 48.5 cm – Cao 29.5 cm – Rộng 40 cm
  • Kích thước khoang lò: Dài 30 cm – Rộng 30.5 cm – Cao 20 cm
  • Trọng lượng: 13.8 kg
 • Kích thước lò vi sóng inverter Panasonic NN-GD37HBYUE dung tích 23 lít
  • Công suất: 1000 W
  • Kích thước lò: Dài 48 cm – Cao 27.4 cm – Rộng 39.5 cm
  • Kích thước khoang lò: Dài 31.2 cm – Cao 19.6 cm – Rộng 33.3 cm
  • Trọng lượng: 10 kg
Xem thêm :  Cách sửa lỗi không format được USB - Windows was unable to complete the format

Kích thước lò vi sóng thông dụng của Bosch

Kích thước lò vi sóng thông dụng của Bosch

 • Kích thước lò vi sóng âm tủ Bosch BFL634GB1 dung tích 21L
  • Kích thước sản phẩm (R x C x S): 594 x 382 x 318 mm
  • Kích thước âm tủ (R x C x S): 568 x 390 x 505 mm
 • Kích thước lò vi sóng âm tủ Bosch HMT75G654 dung tích 20L
  • Kích thước sản phẩm (R x C x S): 594 x 382 x 297 mm
  • Kích thước âm tủ (R x C x S): 568 x 390 x 300/320 mm
 • Kích thước lò vi sóng âm tủ Bosch HMT75M624 dung tích 20L
  • Kích thước sản phẩm (R x C x S): 595 x 382 x 320 mm
  • Kích thước âm tủ (R x C x S): 568 x 382 x 505 mm
 • Kích thước lò vi sóng Bosch HMT72M654 dung tích 20 lít
  • Công suất: 1220W
  • Kích thước khoang lò (chiều cao, chiều rộng, chiều sâu): 221x308x298 mm
  • Kích thước lò (chiều cao, chiều rộng, chiều sâu): 382 x 594 x 317 mm
  • Kích thước lắp đặt: 362 x 560 x 300 mm
 • Kích thước lò vi sóng BOSCH CMG633BS1B
  • Công suất: 3650 W
  • Kích thước lò (chiều cao, chiều rộng, chiều sâu): 45.5 cm x 59.5 cm x 54.8 cm
  • Kích thước lắp đặt: 56 cm – 56.8 cm x 45 cm – 45.5 cm x 550 cm
  • Kích thước khoang: 23.7 x 48.0 x 39.2 cm

Trên đây bài viết đã chia sẻ đến các bạn kích thước lò vi sóng tiêu chuẩn, thông dụng của các hãng Sharp, Electrolux, Samsung, Hitachi, LG, Toshiba, Panasonic, Bosch. Như vậy các bạn có thể lựa chọn được lò vi sóng với kích thước phù hợp cho gia đình bạn.Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com