Lưu 1 văn bản có sẵn trong Word

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách lưu một trang văn bản có sẵn trong Word.

Save Document

1. Lưu 1 văn bản mới đã soạn thảo.

Có 3 cách để lưu 1 văn bản có sẵn trong Word 2013:

Cách 1: Kích chọn vào biểu tượng Save góc trên bên trái màn hình soạn thảo:

Kích chọn vào biểu tượng Save góc trên bên trái màn hình soạn thảo

– Cách 2: Vào thẻ File -> Save:

Vào thẻ File - Save

Cách 3: Sử dụng tổ hợp phím nhanh Ctrl + S để mở hộp thoại Save As.

Bạn có thể sử dụng 1 trong 3 cách trên để mở hộp thoại Save As.

– Hộp thoại Save As xuất hiện lựa chọn vị trí lưu đường dẫn trong Computer, OneDrive hoặc vị trí khác Add Place. Ví dụ ở đây chọn lưu ở trong Computer -> Browse để lựa chọn vị trí lưu văn bản:

Sử dụng tổ hợp phím nhanh Ctrl + S để mở hộp thoại Save As

– Hộp thoại Save As xuất hiện lựa chọn đường dẫn tới vị trí muốn lưu -> lựa chọn các mục sau:

+ File name: Đặt tên cho văn bản cần lưu.

+ Save as type: Lựa chọn định dạng lưu văn bản, nếu bạn muốn lưu văn bản dưới định dạng Office 2003 kích chọn Word 97 – 2003 Document, hoặc lưu theo định dạng Office 2013 kích chọn Word Document:

Hộp thoại Save As xuất hiện lựa chọn đường dẫn tới vị trí muốn lưu

Sau khi lựa chọn xong định dạng kích chọn Save tiến hành lưu văn bản:

Sau khi lựa chọn xong định dạng kích chọn Save tiến hành lưu văn bản

Kết quả văn bản được lưu theo tên đã đặt:

Xem thêm :  Cách sửa lỗi máy tính không nhận iPhone

Kết quả văn bản được lưu theo tên đã đặt

2. Sửa đổi lại tên văn bản.

Trường hợp bạn đã lưu 1 văn bản và muốn chỉnh sửa lại tên văn bản thực hiện như sau:

Bước 1: Vào File -> Save As -> lựa chọn vị trí lưu lại (hoặc có thể lưu đè lên file đã đặt tên) -> Browse:

Vào File - Save As - lựa chọn vị trí lưu lại - Browse

Bước 2: Hộp thoại Save As xuất hiện -> đặt lại tên file muốn sửa -> kích chọn Save -> hộp thoại Microsoft Word xuất hiện có các lựa chọn sau:

Replace existing file: Lưu đè lên file cần sửa lại tên.

Save Changes with a different name: Lưu với 1 file khác và giữ file có tên cũ.

Merge changes into existing file: Các nội dung sửa đổi được thiết lập trên file hiện tại.

Sau khi lựa chọn kiểu lưu -> OK để đóng hộp thoại -> kích chọn Save tiến hành lưu:

Hộp thoại Save As xuất hiện - đặt lại tên file muốn sửa

Kết quả file đã được thay đổi tên:

Kết quả file đã được thay đổi tên

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách lưu 1 văn bản có sẵn trong Word.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com