Những câu nói của Azir khi Ban/Pick trong LMHT


cau-noi-cua-azir

Azir một “Hoàng Đế Sa Ma” là một kẻ kiêu hãnh đứng trên sự bất cứ. Vậy hắn sẽ có những phát ngôn gì khi Ban/Pick và trong trận đấu.

Cùng Zathong tìm hiểu nhé..

Những câu câu nói của Azir trong LMHT

#1. Câu nói khi Pick Azir

“Shurima! Your emperor has returned!”“Shurima! Hoàng đế của bạn đã trở lại!”

#2. Câu nói khi Ban Azir

“Your emperor shall return.”“Hoàng đế của bạn sẽ trở lại.”

#3. Bắt đầu trận đấu Azir sẽ nói :

Khi mới vào trận đấu Azir sẽ có những phát ngôn sau :

“Shurima will once again stretch to the horizon.”Shurima sẽ một lần nữa kéo dài đến tận chân trời.
“Shurima is where all paths converge.”Shurima là nơi hội tụ tất cả các con đường.
“The world is a desert. I am the oasis.”Thế giới là một sa mạc. Tôi là ốc đảo.

#4. Khi tấn công Azir sẽ nói :

Mỗi khi tấn công, Azir điều có những phát ngôn tùy vào chiêu thức, tình huống.

Xem thêm :  Pantheon mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ, lên đồ & cách chơi Pantheon Top, Mid, Rừng
“I will open their eyes.”Tôi sẽ mở mắt của họ.
“The unworthy have no place in history.”Những người không xứng đáng không có chỗ trong lịch sử.
“See what I see.”Xem những gì tôi thấy.
“Ancient power courses through me.”Các khóa học quyền lực cổ xưa thông qua tôi.
“Fate is in our hands.”Số phận nằm trong tay chúng ta.
“They dare defy Shurima?”Họ dám thách thức Shurima?
“With a word, I end you.”Với một từ, tôi kết thúc bạn.
“Challenge Shurima, challenge fate.”Thử thách Shurima, thử thách số phận.
“Never cross an emperor.”Không bao giờ vượt qua một hoàng đế.
“Shurima will brook no offense.”Shurima sẽ brook không xúc phạm.
“Behold the desert’s wrath.”Kìa cơn thịnh nộ của sa mạc.
“Mine is the will of Shurima.”Của tôi là ý chí của Shurima.
“They have overstepped.”Họ đã vượt qua.
“Give yourselves to Shurima.”Hãy hiến thân cho Shurima.
“You dare oppose me?”Bạn dám phản đối tôi?
“Soon, none will question us.”Sớm thôi, không ai sẽ hỏi chúng tôi.
“Who denies our right to rule?”Ai phủ nhận quyền cai trị của chúng tôi?
“Eventually, the sands claim us all.”Cuối cùng, cát yêu cầu tất cả chúng ta.

#5. Khi di chuyển hoặc hành động Azir sẽ nói :

Mọi hoạt động thì Azir đều nói, nếu chú ý các bạn sẽ nghe thấy các câu nói sau :

“The power of the sun lives in Shurima.”Sức mạnh của mặt trời sống ở Shurima.
“You need not follow, but you must witness.”Bạn không cần phải làm theo, nhưng bạn phải chứng kiến.
“I will return Shurima to greatness.”Tôi sẽ trả lại Shurima cho sự vĩ đại.
“Those who follow me follow destiny.”Những người theo tôi theo định mệnh.
“My empire lives in every grain of sand.”Đế chế của tôi sống trong từng hạt cát.
“Shurima’s legacy will endure.”Di sản của Shurima sẽ tồn tại.
“We are the authors of history.”Chúng tôi là tác giả của lịch sử.
“I am Shurima’s dawn.”Tôi là bình minh của Shurima.
“Everyone will know the name Shurima.”Mọi người sẽ biết tên Shurima.
“No sacrifice is too great.”Không có sự hy sinh nào là quá lớn.
“We are made by our choices.”Chúng tôi được thực hiện bởi sự lựa chọn của chúng tôi.
“We will unearth what has been lost.”Chúng tôi sẽ khai quật những gì đã mất.
“None know the will of the desert better than I.”Không ai biết ý chí của sa mạc tốt hơn tôi.
“We walk a path of radiance.”Chúng tôi đi trên một con đường rạng rỡ.
“The Ascended shall guide humanity to greatness.”Sự thăng thiên sẽ hướng dẫn nhân loại đến sự vĩ đại.
“This slumbering world must awaken.”Thế giới uể oải này phải thức tỉnh.
“Shurima lives in me.”Shurima sống trong tôi.
“Believe in our future.”Hãy tin vào tương lai của chúng ta.
“Loyalty will be rewarded.”Lòng trung thành sẽ được đền đáp.
“A ruler must choose his hour.”Một người cai trị phải chọn giờ của mình.
“There is no future without Shurima.”Không có tương lai nếu không có Shurima.
“Join me, and be elevated.”Tham gia với tôi, và được nâng lên.
“All eyes look to us.”Mọi con mắt nhìn về phía chúng tôi.
Xem thêm :  Câu nói của Nocturne khi Ban/Pick trong LMHT

#6. Sự hài hước của Azir được thể hiện qua các câu nói sau :

Đôi khi Azir cũng pha chút tíu hài.

“So, a pigeon walks into a bar…”Vì vậy, một con chim bồ câu bước vào một quán bar …
“For emperors, it’s all about how you carry yourself.”Đối với các hoàng đế, tất cả là về cách bạn mang theo chính mình.
Azir chirps.Tiếng hót líu lo.

#7. Những câu nói thể hiện sự chế nhạo của Azir

Sự chế nhạo của nhà vua qua những câu này :

“There is only Shurima. All else is but a mirage.”Chỉ có Shurima. Tất cả những thứ khác chỉ là một ảo ảnh.
“What is the desert, but the ashes of my enemies?”Sa mạc là gì, nhưng tro tàn của kẻ thù của tôi?
“When every trace of you is lost, I will remain.”Khi mọi dấu vết của bạn bị mất, tôi sẽ vẫn còn.

Tìm hiểu thêm :

-> Nhìn chung những câu nói của Azir điều thể hiện sự kiêu hãnh của một nhà vua.Nguồn tham khảo Internet
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com