Những câu nói của Jinx khi Pick – Ban tướng


cau-noi-cua-jinx

Jinx là một xạ thủ cực kỳ mạnh trong Liên Minh, cô nàng này cũng có nhiều phát ngôn cực kỳ sốc khi chọn, cấm hoặc thực hiện các hành động trong game. Các bạn tham khảo những câu nói của Jinx bên dưới nhé.

Câu nói Jinx khi pick tướng

Khi chọn Jinx cô nàng này sẽ nói : “Rules are made to be broken… like buildings! Or people!”

>> Tạm dịch : “Các quy tắc được thực hiện để bị phá vỡ như các tòa nhà! Hoặc mọi người!”

Câu nói Jinx khi ban tướng

Khi cấm Jinx cô nàng sẽ nói : “Aww, c’mon, what’s the worst that could happen?”

>> Tạm dịch : À, thôi nào, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? “

Câu nói của Jinx khi tấn công

Đây là những câu nói khi Jinx tấn công đối phương hoặc thực hiện một hành động, cử chỉ gì đó trong game.

Câu nói khi JinxTạm dịch
“Stay still! I’m trying to shoot you!” Ở yên đó! Tôi đang cố bắn bạn!
“I’ll give you to the count of – time’s up!”    “Tôi sẽ cho bạn đếm – hết thời gian!”
“Duck! Hehe, just kidding, that won’t help.”    “Vịt! Hehe, đùa thôi, sẽ không giúp đâu.”
“Gotta’ die sometime!”    “Đôi khi phải chết!”
“Smile! It’s called gun play.”    “Cười đi! Nó được gọi là chơi súng.”
“Any last words? Ha! No, just die.”    “Có lời nào cuối không? Ha! Không, chết đi.”
“Seriously, screaming helps… not at all.”    “Nghiêm túc mà nói, la hét giúp ích gì cả.”
“No need to be scared – or alive.”    “Không cần phải sợ hãi – hoặc còn sống.”
“You’re starting to bore me.”    “Bạn đang bắt đầu chán tôi.”
“I accidentally did that on purpose.”    “Tôi vô tình làm điều đó trên mục đích.”
“You’re my favorite waste of bullets.”    “Bạn là chất thải đạn yêu thích của tôi.”
“You’re not laughing.”    “Bạn không cười.”
“Tcha-tcha-tcha-tcha!”    “Tcha-tcha-tcha-tcha!”
“Katchoo!”    “Katchoo!”
“Everybody, panic!”    “Mọi người, hoảng loạn!”
“I feel like I forgot to shoot something… “    “Tôi cảm thấy như mình quên bắn thứ gì đó”
“Scream along if you know the words!”   “Hét lên nếu bạn biết các từ!”
“I’ve got a recital, and everyone’s invited!”  “Tôi đã có một buổi giới thiệu, và mọi người được mời!”
“Who wants a solo?”    “Ai muốn solo?”
Xem thêm :  Câu nói của Volibear khi Ban/Pick trong LOL

Ngoài ra, các bạn cũng có thể thao khảo câu nói của các tướng khác như Zed, Yasuo.Nguồn tham khảo Internet
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com