Những câu nói của Yasuo trong trận đấu


cau-noi-yasuo

Giới thiệu những câu nói của Yasuo khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu tại chiến trường liên minh huyền thoại. Hãy cùng Blog Game Zathong tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Yasuo
Yasuo

Câu nói khi Pick (chọn ) Yasuo:

“Death is like the wind – always by my side.”

Google dịch : “Cái chết giống như gió – luôn ở bên cạnh tôi.”

Câu nói khi ban (cấm) Yasuo:

“No cure for fools.”

Google dịch : “Không có cách chữa cho kẻ ngốc.”

Câu nói khi Yasuo Attacking ( tấn công ):

YASUO TALKING
Tiếng anhGoogle dịch
People keep running into my blade.Mọi người cứ chạy vào lưỡi kiếm của tôi.
I’ll give you the easy way out.Tôi sẽ cho bạn lối thoát dễ dàng.
No cure for fools.Không có cách chữa cho kẻ ngốc.
Kill me? You can try.Giết tôi? Bạn có thể thử.
It’s just death. Nothing serious.Đó chỉ là cái chết. Không có gì nghiêm trọng.
Make it quick.Làm nó nhanh lên.
Don’t start what I’ll finish.Đừng bắt đầu những gì tôi sẽ hoàn thành.
At peace with yourself? You will be.Hòa bình với chính mình? Bạn sẽ được.
Some things never dull.Một số thứ không bao giờ buồn tẻ.
Some mistakes you can’t make twice.Một số sai lầm bạn không thể thực hiện hai lần.
I will not die dishonored.Tôi sẽ không chết nhục.
No more running.Không chạy nữa.
I alone decide my fate.Tôi một mình quyết định số phận của mình.
One blade, one purpose.Một lưỡi, một mục đích.
It is not yet time to die.Vẫn chưa đến lúc chết.

Câu nói của Yasuo khi Movement ( hành động ) :

cau-noi-cua-yasuo-1
YASUO TALKING
Tiếng anhGoogle dịch
A sword’s poor company for a long road.Một công ty nghèo của thanh kiếm cho một con đường dài.
My honor left a long time ago.Danh dự của tôi đã để lại từ lâu.
No-one is promised tomorrow.Không ai được hứa vào ngày mai.
Follow the wind, but watch your back.Theo gió, nhưng xem lưng của bạn.
This blade never gets any lighter.Lưỡi kiếm này không bao giờ được nhẹ hơn.
Virtue is no more than a luxury.Đức hạnh không hơn gì một thứ xa xỉ.
The road to ruin is shorter than you think.Con đường hủy hoại ngắn hơn bạn nghĩ.
Sleep is for the guiltless.  Giấc ngủ là dành cho người vô tội.
Justice. That’s a pretty word.  Sự công bằng. Đó là một từ đẹp.
Hmph. One step ahead of the past.  Hừm. Một bước trước quá khứ.
A wanderer isn’t always lost.  Một kẻ lang thang không phải lúc nào cũng lạc lối.
Just looking for a road home.Chỉ cần tìm một con đường về nhà.
Never could stay in one place.Không bao giờ có thể ở một nơi.
I will follow this path until the end.Tôi sẽ đi theo con đường này cho đến cuối cùng.
Honor is in the heart, not the name.Danh dự là trong trái tim, không phải tên.
I will not forget who I am.Tôi sẽ không quên tôi là ai.
This story is not yet finished.Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Is a leaf’s only purpose to fall?Là mục đích duy nhất của một chiếc lá rơi?
Hmph… dying’s the easy part.Hừm … chết là phần dễ dàng.

-> Tìm hiểu thêm: Các câu nói của Zed khi Ban/Pick

Xem thêm :  Tướng khắc chế Superman hiệu quả nhất *ZA


Nguồn tham khảo Internet
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com