Quy định mới về đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT –

Quy định mới về đánh giá và xếp loại học sinh THCS và THPT

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT – BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011.

đánh giá xếp loại học sinh

Kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số với hầu hết môn học

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT quy định: Thực hiện đánh giá các môn học (trừ các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục được đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập theo 2 mức: Đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu) theo phương thức kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số. Cụ thể:

– Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Xem thêm :  Top 10+ bí quyết học nhanh nhớ lâu hiệu quả [2021]

– Đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành. Kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.

Về cách tính kết quả môn học và kết quả các môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học, thay vì “Tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học” theo quy định hiện hành, thì đối với các môn học kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số, giáo viên thực hiện “nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả năm học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kì, cả năm học“.

Bổ sung thêm hình thức kiểm tra trên máy tính để đánh giá học sinh THCS, THPT

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT quy định các loại kiểm tra, đánh giá đối với học sinh THCS, THPT gồm: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên; kiểm tra, đánh giá định kì.

So với quy định hiện hành tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT”Kiểm tra thường xuyên gồm: Kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới 01 tiết, kiểm tra thực hành dưới 01 tiết“và “Kiểm tra định kỳ gồm: Kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên; kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên; kiểm tra học kỳ“,Thông tư mới yêu cầu việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: hỏi – đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập. Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập. Như vậy, từ ngày 11/10/2020, các trường sẽ áp dụng kiểm tra trên máy tính là hình thức đánh giá mới cho học sinh THCS, học sinh THPT.

Xem thêm :  Viết đoạn văn bằng tiếng anh về nghề giáo viên ❤️️15 mẫu

Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá định kì bằng bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính từ 45 phút đến 90 phút, đối với môn chuyên tối đa 120 phút.

Về hệ số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì: Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên tính hệ số 1; điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì tính hệ số 2; điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì tính hệ số 3.

Điểm các bài kiểm tra là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Xét lên lớp đối với học sinh khuyết tật

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT bổ sung quy định về xét lên lớp áp dụng riêng đối với học sinh khuyết tật: “Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục của học sinh khuyết tật để xét lên lớp đối với học sinh khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung hoặc căn cứ vào kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung để xét lên lớp“.

Tặng giấy khen cho học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT nêu rõ, khi xét công nhận danh hiệu học sinh, nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi thì công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi học kì hoặc cả năm học; nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên thì công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm học.

Xem thêm :  Điểm Qua Top 10 Trung Tâm Dạy Nghề Cần Thơ Chất Lượng Nhất

Đặc biệt, học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện được Hiệu trưởng tặng giấy khen.

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020. 

Download thông tư chi tiết tại đây

Tham khảo thêm: Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học

Tổng hợp: Thùy Anh

Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục Tại Website Pkmacbook.com