So sánh hàm ODDFPRICE và ODDLPRICE trong Excel

Trong quá trình đầu tư chứng khoán không ai có thể bỏ qua giá trị trái phiếu của chứng khoán. Bài viết dưới đây hướng dẫn 2 cách tính mệnh giá trái phiếu thông qua việc so sánh hàm ODD ODDFPRICE và ODDLPRICE trong Excel.

1. So sánh về ý nghĩa

Giống nhau:

+ Cả hai hàm đều là những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê.

+ Đều trả về giá trên mỗi mệnh giá 100USD của chứng khoán.

Khác nhau:

+ Hàm ODDFPRICE: Trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với một chu kỳ đầu tiên lẻ.

+ Hàm ODDLPRICE: Khác với ODDFPRICE trả về ở chu kì cuối lẻ. ODDLPRICE trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với một chu kỳ cuối lẻ.

2. So sánh về cú pháp

ODDFPRICE (settlement, maturity, issue, first_coupon,,rate, yld, redemption, frequency, basis).

ODDLPRICE (settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, basis).

Qua cú pháp 2 hàm trên nhận thấy:

Giống nhau:

+ Số lượng tham số và có các tham số giống nhau: settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, basis.

+ Các tham số giống nhau đều có giá trị hay ý nghĩa như nhau.

Khác nhau: Hai hàm khác nhau ở tham số thứ 3:

Xem thêm :  Cách khắc phục lỗi Full Disk 100% trên Win 10 hiệu quả

+ Hàm ODDFPRICE tham số thứ 3 là first_coupon – là ngày phiếu lãi thứ nhất nhất của chứng khoán.

+ Hàm ODDLPRICE tham số thứ 3 là last_interest- là ngày phiếu lãi cuối cùng của chứng khoán.

Như vậy về cú pháp cả 2 hàm chỉ khác nhau ở tham số thứ 3, một hàm là tính ngày phiếu lãi thứ 1 còn hàm kia tính ngày phiếu lãi cuối cùng của chứng khoán.

Chú ý: Công thức tính của hàm ODDFPRICE.

Công thức

3. So sánh về giá trị hàm thông qua ví dụ cụ thể

Ví dụ: Tính giá trị của một trái phiếu có giá trị hoàn lại (dựa trên đồng $100) và có tính kỳ lãi đầu tiên là lẻ.

Với bảng số liệu sau:

Do trái phiếu có kỳ lãi đầu tiên là lẻ nên kỳ cuối cùng cũng là kỳ lẻ.

Như vậy xác định giá trị trái phiếu ở 2 thời điểm khác nhau. Thời điểm thứ nhất là kỳ phiếu lãi đầu tiên lẻ, thời điểm thứ 2 là kỳ phiếu lãi cuối cùng.

Tính giá trị trái phiếu ở kỳ lãi đầu tiên.

Do tính giá trị ở kỳ phiếu lãi đầu tiên nên sử dụng hàm ODDFPRICE. Tại ô cần tính nhập công thức: =ODDFPRICE(B$7,C$7,D$7,E$7,F$7,G$7,H$7,I$7,J$7) nhấn Enter nhận kết quả là:

Kết quả

Tính giá trị trái phiếu ở kỳ lãi cuối cùng.

Do tính giá trị tại kỳ cuối cùng nên sử dụng hàm ODDLPRICE. Tại ô cần tính nhập công thức: =ODDLPRICE(B11,C11,D11,E11,F11,G11,H11,I11).

Kết quả 2

Trên đây là những điểm giống và khác nhau giữa hàm ODDFPRICEODDLPRICE.

Xem thêm :  Cách lặp lại dòng tiêu đề khi in trong Excel

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com