Sử dụng hiệu ứng SmartArt trong PowerPoint

Ở bài viết này hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách sử dụng hiệu ứng SmartArt trong PowerPoint 2016.

Để tạo 1 đối tượng SmartArt kích chọn thẻ Insert -> SmartArt -> lựa chọn kiểu SmartArt mà bạn muốn:

Để tạo 1 đối tượng SmartArt kích chọn thẻ Insert - SmartArt

Sau khi lựa chọn kiểu SmartArt thực hiện nhập nội dung cho SmartArt:

Sau khi lựa chọn kiểu SmartArt thực hiện nhập nội dung cho SmartArt

Tạo hiệu ứng cho SmartArt bằng cách kích chọn thẻ Animations -> Add Animation -> lựa chọn kiểu hiệu ứng, ví dụ ở đây lựa chọn kiểu hiệu ứng xuất hiện:

Tạo hiệu ứng cho SmartArt bằng cách kích chọn thẻ Animations - Add Animation

Lựa chọn kiểu hiệu ứng phù hợp bạn muốn:

Lựa chọn kiểu hiệu ứng phù hợp bạn muốn

Sau khi lựa chọn xong kiểu hiệu ứng, với đối tượng SmartArt cung cấp thêm các hiệu ứng nâng cao trong mục Effect Options:

+ As one Object: Coi đối tượng SmartArt là 1 thực thể chung thực hiện cùng 1 hiệu ứng.

+ All at One: Tất cả các thành phần trong SmartArt thực hiện hiệu ứng cùng  lúc.

+ One by One: Các thành phần trong SmartArt thực hiện hiệu ứng lần lượt theo thứ tự.

+ Level at One: Thực hiện các hiệu ứng theo các Level trong SmartArt:

Thêm các hiệu ứng nâng cao trong mục Effect Options

Ví dụ thực hiện hiệu ứng All At One

Ví dụ thực hiện hiệu ứng All At One

Ví dụ sử dụng hiệu ứng One by One:

Ví dụ sử dụng hiệu ứng One by One

Ví dụ thực hiện tính năng Level at One:

Ví dụ thực hiện tính năng Level at One

Ngoài ra bạn có thể thiết lập hiệu ứng nâng cao cho SmartArt bằng cách chuột phải vào hiệu ứng chọn Timing:

Thiết lập hiệu ứng nâng cao cho SmartArt bằng cách chuột phải vào hiệu ứng chọn Timing

Lựa chọn hiệu ứng trong mục Group animation tương tự trong mục Effects Options:

Xem thêm :  Tranh tô màu con vật

Lựa chọn hiệu ứng trong mục Group animation

Lựa chọn hiệu ứng âm thanh khi trình chiếu đối tượng hoặc hiệu ứng sau khi trình chiếu lần lượt trong mục Sound, After Animation:

Lựa chọn hiệu ứng âm thanh khi trình chiếu đối tượng hoặc hiệu ứng sau khi trình chiếu lần lượt trong mục Sound, After Animation

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các hiệu ứng cho đối tượng SmartArt. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com