Tạo đường viền cho trang văn bản trong Word

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách tạo đường viền cho trang văn bản trong Word.

Để tạo đường viền cho trang văn bản trong Word 2013 có 3 cách cơ bản như sau:

1. Sử dụng công cụ Shapes.

Bước 1: Vào thẻ Insert -> illustrations -> Shapes -> lựa chọn công cụ vẽ hình chữ nhật.

Vào thẻ Insert - illustrations - Shapes - lựa chọn công cụ vẽ hình chữ nhật

Bước 2: Sau khi tạo xong hình chữ nhật chuột phải -> chọn Format Shape… để loại bỏ màu nền của hình chữ nhật:

Chọn Format Shape... để loại bỏ màu nền của hình chữ nhật

Bước 3: Hộp thoại Format Shapes xuất hiện gồm các lựa chọn:

– Trong mục Color: chọn No fill để loại bỏ màu nền của hình chữ nhật.

– Trong mục Line:

+ Color: Chọn màu nền cho đường viền.

+ Width: Lựa chọn độ rộng cho đường viền.

Chọn No fill để loại bỏ màu nền của hình chữ nhật

Bước 4: Sau khi loại bỏ màu nền và tăng kích thước đường viền của hình chữ nhật được kết quả:

Được kết quả đường viền của hình chữ nhật

2. Sử dụng chức năng có sẵn Page border của Word 2013.

Bước 1: Vào thẻ Design -> Page Borders:

Vào thẻ Design - Page Borders

Bước 2: Hộp thoại Borders and Shading xuất hiện gồm các lựa chọn:

– Mục Style: Lựa chọn kiểu đường viền.

– Mục Color: Lựa chọn màu sắc cho đường viền.

– Mục Width: Lựa chọn kích thước của đường viền.

Xem thêm :  Cách nén và giải nén file ZIP nhanh chóng

Cuối cùng kích chọn OK:

Mục Style: Lựa chọn kiểu đường viền

Bước 3: Sau khi kích chọn OK -> đã tạo đường viền cho trang văn bản.

Đã tạo đường viền cho trang văn bản

Bước 4: Ngoài ra có thể tạo đưởng viền theo các mẫu hình ảnh có sẵn: Kích chọn mục Art -> lựa chọn kiểu đường viền phù hợp:

Kích chọn mục Art - lựa chọn kiểu đường viền phù hợp

Kích chọn OK -> tạo đường viền theo hình ảnh có sẵn:

Kích chọn OK - tạo đường viền theo hình ảnh có sẵn

3. Sử dụng hình ảnh có sẵn.

Ví dụ muốn tạo mẫu giấy khen với khung hình có sẵn:

Bước 1: Vào thẻ Insert -> illustrations -> Pictures:

Vào thẻ Insert - illustrations - Pictures

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện -> lựa chọn đường dẫn tới file ảnh cần chèn -> Insert:

Lựa chọn đường dẫn tới file ảnh cần chèn - chọn Insert

Bước 3: Sau khi chèn xong ảnh giấy khen -> kích chọn Insert -> Text -> Textbox để nhập nội dung cho giấy khen:

Kích chọn Insert - Text - Textbox để nhập nội dung

Bước 4: Di chuyển chuột để lựa chọn độ rộng của Textbox -> Chuột phải chọn Format Shape:

Điều chỉnh độ rộng của Textbox - Chuột phải chọn Format Shape

Bước 5: Cửa sổ Format Shape xuất hiện trong mục Line chọn No line để loại bỏ đường viền của Textbox:

Chọn No line để loại bỏ đường viền của Textbox

Bước 6: Cuối cùng chèn nội dung cho Textbox được kết quả:

Cuối cùng chèn nội dung cho Textbox được kết quả

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tạo đường viền cho trang văn bản trong Word.


Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com