Thêm sơ đồ hình cây (Smart Art) vào Slide trong PowerPoint

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách thêm sơ đồ hình cây (Smart Art) vào Slide trong PowerPoint.

1. Tạo sơ đồ hình cây.

Bước 1: Vào thẻ Insert -> SmartArt:

Vào thẻ Insert - SmartArt

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện lựa chọn kiểu sơ đồ hình cây bạn muốn tạo -> kích chọn OK:

Hộp thoại xuất hiện lựa chọn kiểu sơ đồ hình cây bạn muốn tạo

Bước 3: Sau khi tạo xong biểu đồ thực hiện nhập nội dung cho sơ đồ muốn tạo:

Nhập nội dung cho sơ đồ muốn tạo

2. Hiệu chỉnh lại sơ đồ.

– Để thay đổi kiểu hiển thị sơ đồ kích chọn sơ đồ -> Design -> Change Layout -> lựa chọn kiểu biểu đồ muốn thay đổi:

Kích chọn sơ đồ - Design - Change Layout

– Để thay đổi màu sắc của biểu đồ kích chọn Change Color:

Để thay đổi màu sắc của biểu đồ kích chọn Change Color

– Để thay đổi Style của sơ đồ kích chọn Change Styles -> lựa chọn Style phù hợp với biểu đồ của bạn:

Để thay đổi Style của sơ đồ kích chọn Change Styles

– Ngoài ra bạn có thể hiệu chỉnh màu sắc, màu viền và hiệu ứng cho từng thành phần trong sơ đồ bằng cách kích chọn các biểu tượng:

+ Shape Fill: Tạo màu cho thành phần trong biểu đồ.

+ Shape Outline: Tạo màu viền cho thành phần trong biểu đồ.

+ Shape Effect: Tạo hiệu ứng cho thành phần trong biểu đồ.

Hiệu chỉnh màu sắc, màu viền và hiệu ứng cho từng thành phần trong sơ đồ

– Kết quả sau khi tạo màu cho các thành phần trong biểu đồ:

Kết quả sau khi tạo màu cho các thành phần trong biểu đồ

– Hoặc bạn có thể thay đổi màu sắc chữ, hiệu ứng cho chữ thông qua các biểu tượng:

Xem thêm :  Cách lấy số sau dấu phẩy trong Excel

+ Text Fill: Tạo màu cho chữ.

+ Text Outline: Tạo màu viền cho chữ.

+ Text Effect: Tạo hiệu ứng cho chữ.

Thay đổi màu sắc chữ, hiệu ứng cho chữ

– Kết quả sau khi tạo màu cho chữ trong sơ đồ:

Kết quả sau khi tạo màu cho chữ trong sơ đồ

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách thêm sơ đồ hình cây (Smart Art) vào Slide trong PowerPoint.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com