Tổng hợp những câu nói của Nasus trong LMHT


cau-noi-cua-nasus

Nasus sẽ nói gì khi Ban/Pick và trong một trận đấu LOL chính thức. Dưới đây là phần tồng hợp tất cả các câu nói của Nasus mà bạn thường nghe khi chơi.

Tìm hiểu thêm : Câu nói của Jinx

#1. Khi Pick (Chọn) Nasus

The cycle of life and death continues. We will live, they will die. | “Vòng quay của sự sống và cái chết vẫn tiếp tục. Chúng ta sẽ sống,

#2. Ban (cấm) Nasus

Do not try my patience. | “Đừng cố gắng kiên nhẫn của tôi.”

#3. Khi Nasus thực hiện các hành động sẽ nói :

Một hành động sảy ra hắn sẽ nói gì ?

There, for grace, I go ( “Đó, vì ân sủng, tôi đi.”)
It is never ending ( “Nó không bao giờ kết thúc.”)
Their death, awaits. ( “Cái chết của họ, đang chờ.” )
Do not try my patience.( “Đừng cố gắng kiên nhẫn của tôi.”)
Between life and death lies immortality.( “Giữa sự sống và cái chết nằm bất tử.”)
Perhaps Shurima was meant to fall. ( “Có lẽ Shurima có nghĩa là rơi xuống.”)
Some things must remain buried.( “Một số thứ phải được chôn cất.”)
Eons… pass like days.( “Eons … trôi qua như ngày.”)
The sky is naught but dying stars.( “Bầu trời hư vô nhưng sao chết.”)
For centuries, I have watched.( “Trong nhiều thế kỷ, tôi đã xem.”)
Burdens sleep best in their tombs.( “Gánh nặng ngủ ngon nhất trong lăng mộ của họ.”)
No dawn comes without darkness.( “Không có bình minh đến mà không có bóng tối.”)
I walk through the ages.(  “Tôi đi qua các thời đại.”)
Shurima is not of this time.(  “Shurima không phải là của thời gian này.”)
Errant words may fell empires.(  “Những lời sai trái có thể làm sụp đổ đế chế.”)
The past is a tapestry of what lies ahead.(  “Quá khứ là một tấm thảm của những gì nằm ở phía trước.”)
Xem thêm :  Dr. Mundo mùa 11: Cách lên đồ & bảng ngọc Dr. Mundo Top, Rừng

#4. Khi Nasus thực hiện tấn công sẽ nói :

Mỗi khi tấn công Nasus sẽ nói gì ?, các bạn hãy tìm hiểu nào…

Anthropomancy: divination by entrails. (“Nhân loại học: bói toán bằng entrails.”)
I bring death. ( “Tôi mang đến cái chết.”)
Soon, there will be nothing. (  “Sớm thôi, sẽ không có gì.”)
Life is part of a cycle. Yours is over. (  “Cuộc sống là một phần của một chu kỳ. Của bạn đã kết thúc.”)
Your soul will be measured. (  “Linh hồn của bạn sẽ được đo.”)
Death is a harsh mistress. (  “Cái chết là một tình nhân khắc nghiệt.”)
Your spirit is hollow. ( “Tinh thần của bạn là rỗng.”)
Journey into the beyond. (  “Hành trình đi xa hơn.”)
Return to the dust. (  “Trở về với cát bụi.”)
We approach a time of reckoning. (  “Chúng tôi tiếp cận một thời điểm tính toán.”)
This too must end. (  “Điều này cũng phải kết thúc.”)
Some spirits are fated to burn. (  “Một số linh hồn bị định mệnh đốt cháy.”)
Eternity is beyond your reach. (  “Vĩnh cửu là ngoài tầm với của bạn.”)

#5. Khi Nasus đùa sẽ nói :

Không thể tin Nasus cũng có thể đùa, bạn hãy xem hắn nói gì nhé..

Who let the dogs out? Woof. Woof. Woof. (Ai cho chó ra ngoài? Woo. Woo. Wagger.)
No, I will not fetch the ball. (  “Không, tôi sẽ không lấy bóng.”)
My bite is worse than my bark. (  “Cú cắn của tôi tệ hơn vỏ cây của tôi.”)

#6. Khi Nasus chế nhạo sẽ nói :

Nasus với những câu nói sốc ốc nhằm chế nhạo các kẻ thù cực kỳ thú vị.

Xem thêm :  Krizzix liên quân | Thông tin cần biết
Your legacy shall drift away; blown into eternity, like the sands of the desert. ( “Di sản của bạn sẽ trôi đi; thổi vào cõi vĩnh hằng, giống như cát của sa mạc.”)
There is such potential in one mortal life; you have wasted yours. (  “Có tiềm năng như vậy trong một cuộc đời trần thế; bạn đã lãng phí của bạn.” )
Taunting an Enemy RenektonSquare Renekton (Nắm bắt một kẻ thù RenektonSapes Renekton )
Rage burned away all that was good in you, my brother. (  “Cơn thịnh nộ đã đốt cháy tất cả những gì tốt đẹp trong em, anh trai của tôi.”)
Renekton was lost, long ago. You are but his pale shadow. (  “Renekton đã mất, từ lâu. Bạn chỉ là cái bóng nhợt nhạt của anh ấy.”)

->Các bạn muốn nghe giọng nói của Nasus thì xem : TẠI ĐÂY

Viết bởi : https://tranvanthong.com , tìm hiểu các câu nói của Nasus 2019Nguồn tham khảo Internet
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com