Câu nói của Varus khi Ban/pick trong LMHT


cau-noi-cua-varus

Bạn có biết Varus sẽ nói gì khi Ban/Pick không. Hay những câu nói khi tham gia trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Hãy cùng Zathong tìm hiểu nhé.

Câu nói khi Pick Varus

“The guilty will know agony.”“Kẻ có tội sẽ biết đau đớn.”

Câu nói khi Ban Varus

“I am forsaken.”“Tôi đã từ bỏ.”

Câu nói khi Varus tấn công

Sự hận thù qua các câu nói này

“No forgiveness.”Không tha thứ.
“They will know regret.”Họ sẽ biết hối tiếc.
“No turning back.”Không còn đường quay lại.
“Face oblivion.”Khuôn mặt lãng quên.
“My arrows always find their marks.”Mũi tên của tôi luôn tìm thấy dấu ấn của họ.
“Deliver them to their end.”Đưa họ đến cuối cùng của họ.
“Pity those who cross me.”Đáng tiếc cho những người vượt qua tôi.

Câu nói của Varus khi di chuyển, hoạt động

Nếu bạn chú ý thì Varus sẽ nói những câu này khi di chuyển.

“Beware a man with nothing to lose.”Coi chừng một người đàn ông không có gì để mất.
“My purpose is clear.”Mục đích của tôi rất rõ ràng.
“My work is not done.”Công việc của tôi không xong.
“I’m on borrowed time.”Tôi đang có thời gian mượn.
“Give me a target.”Hãy cho tôi một mục tiêu.
“I am forsaken.”Tôi đã từ bỏ.
“Bloodshed carries a price.”Bloodshed mang một cái giá.
“Only cowards flee their fate.”Chỉ những kẻ hèn nhát chạy trốn số phận của họ.
“There is no salvation.”Không có sự cứu rỗi.
“I do what I must.”Tôi làm những gì tôi phải.
Xem thêm :  Build đội hình và cách lên đồ Hội Ám Hoàng cờ liên quân

Câu nói hài hước của Varus

Đôi khi Varus cũng hài hước.

“You’d like some real amusement? Come closer.”“Bạn muốn một số giải trí thực sự? Tới gần hơn.”
“When you dance with death, lead.” ” Varus OriginalCircle Varus ArclightCircle “Khi bạn nhảy với cái chết, dẫn đầu.”

Cấu nói chế nhạo của Varus

Sự chế nhạo của Varus qua câu nói này.

“Pain is my gift to you.”Nỗi đau là món quà của tôi cho bạn.
“The cost of your life is one arrow.”Chi phí cuộc sống của bạn là một mũi tên.

Tìm hiểu thêm :

Hình như những câu nói của Varus mang sự thù hận rất nặng, có đúng không nhỉ.Nguồn tham khảo Internet
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com