Câu nói của Kalista khi Ban/Pick trong LMHT


cau-noi-cua-kalista

Chia sẻ các câu nói của Kalista khi Ban/Pick, và các hành động trong 1 trận đấu liên minh huyền thoại thực thụ.

Tôi chắc rằng bạn đã từng nghe qua các câu nói này rồi ..

Câu nói của Kalista khi Pick

“Death to all betrayers.”“Chết cho tất cả những kẻ phản bội.”

Câu nói của Kalista khi Ban

“All things have consequence.”“Tất cả mọi thứ đều có hậu quả.”

Khi tấn công Kalista sẽ nói

Sự tàn nhẫn khi tấn công thể hiện qua các câu nói này.

“Traitors!”Kẻ phản bội!
“It is time.”Đã đến lúc rồi.
“You will never suffer enough!”Bạn sẽ không bao giờ chịu đựng đủ!
“We see their guilt.”Chúng tôi thấy tội lỗi của họ.
“Bleed, betrayer!”Chảy máu, phản bội!
“You are condemned.”Bạn đang bị lên án.
“You have earned your fate.”Bạn đã kiếm được số phận của mình.
“So your treachery ends.”Vì vậy, sự phản bội của bạn kết thúc.
“Pluck them from their reverie.”Nhổ chúng từ Reverie của họ.
“Know your folly.”Biết sự điên rồ của bạn.
“Your death has been ordained.”Cái chết của bạn đã được phong chức.
“We will claim you.”Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn.
“Be judged.”Bị phán xét.
“Our spear shall find you.”Giáo của chúng tôi sẽ tìm thấy bạn.
“We have no mercy.”Chúng tôi không có lòng thương xót.
“They disgust us.”Họ ghê tởm chúng tôi.
“None can evade us.”Không ai có thể trốn tránh chúng tôi.
“Retribution approaches.”Cách tiếp cận quả báo.
“Accept no contrition.”Chấp nhận không co.
“We shall pierce their treasonous hearts.”Chúng ta sẽ xuyên qua trái tim phản quốc của họ.
Xem thêm :  Trực tiếp BootCamp AWC ngày 20/6 ( Việt Nam vs Philippines - ván 1)

Câu nói của Kalista khi di chuyển, hoạt động

Mọi hành động đều có 1 câu nói riêng.

“We are vengeance.”Chúng tôi đang báo thù.
“All things have consequence.”Tất cả mọi thứ đều có hậu quả.
“One thought drives us.”Một ý nghĩ thúc đẩy chúng tôi.
“Promises must be kept.”Lời hứa phải được giữ.
“We are set in motion.”Chúng tôi được thiết lập trong chuyển động.
“We can be anywhere.”Chúng ta có thể ở bất cứ đâu.
“What is started will be finished.”Những gì được bắt đầu sẽ kết thúc.
“Our task is unending.”Nhiệm vụ của chúng tôi là không có hồi kết.
“Kalista… yes, that was our name.”Kalista … vâng, đó là tên của chúng tôi.
“Our hatred burns cold.”Hận thù của chúng tôi cháy lạnh.
“We never rest.”Chúng tôi không bao giờ nghỉ ngơi.
“Know our pain, know our truth.”Biết nỗi đau của chúng tôi, biết sự thật của chúng tôi.
“The wounds of betrayal never heal.”Những vết thương của sự phản bội không bao giờ lành.
“We remain true to our purpose.”Chúng tôi vẫn đúng với mục đích của chúng tôi.
“We go where we are needed.”Chúng tôi đi nơi cần thiết.
“Nothing shall turn us from our path.”Không có gì sẽ biến chúng ta từ con đường của chúng tôi.
“We are called elsewhere.”Chúng tôi được gọi ở nơi khác.
“We – I – must remember.”Chúng tôi – tôi – phải nhớ.
“Trust… is a weapon.”Tin tưởng … là vũ khí.
“Nothing is more heinous than treachery.”Không có gì ghê tởm hơn là phản bội.
“We began as one.”Chúng tôi bắt đầu như một.
“Back to back, we stood.”Lùi lại, chúng tôi đứng.
“We had a name once.”Chúng tôi đã có một cái tên một lần.
“We trusted.”Chúng tôi tin tưởng.
“Why?”Tại sao?
“This land was so beautiful… “Vùng đất này thật đẹp …
Xem thêm :  Riven top mùa 11: bảng ngọc bổ trợ, lên đồ & cách chơi

Câu nói đùa của Kalista

“There will be no escape – I said no escape!”Sẽ không có lối thoát – Tôi nói không có lối thoát!
“We act as one – two – three – cease this!”Chúng tôi hành động như một – hai – ba – chấm dứt việc này!
“Nothing shall distract – hey, hey hey!”Không có gì phải phân tâm – hey, hey hey!

Câu nói chế nhạo của Kalista

Sự chế nhạo cực kỳ đáng sợ của Kalista qua các câu nói sau :

“We are not finished with you!”Chúng tôi chưa kết thúc với bạn!
“Return our spear!”Trả lại giáo của chúng tôi!
“You will be taken!”Bạn sẽ được thực hiện!
“You could never bear our burden!”Bạn không bao giờ có thể chịu gánh nặng của chúng tôi!
“Let’s see how many spears you can endure!”Hãy xem bạn có thể chịu đựng bao nhiêu ngọn giáo!
“Soft are the targets of our spears today!”Mềm là mục tiêu của giáo của chúng ta ngày hôm nay!

Tìm hiểu thêm :

Nhìn chung, câu nói của Kalista chứa đầy sự hận thù, cùng với đó là sự tần nhận cho bất kỳ đối thủ nào.Nguồn tham khảo Internet
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com