Câu nói của Taliyah khi Ban/Pick trong LOL

“The sparrow flies against the wind.” “Chim sẻ bay ngược gió”. “What magnificent stone.” Thật là tuyệt thạch. “The stone here is so beautiful.” Đá ở đây đẹp quá. “The great Weaver says every lesson is a gift.” Người thợ dệt vĩ đại nói rằng mỗi bài học là một món quà. “The earth hides many secrets.” Trái đất ẩn chứa nhiều bí mật. “Hard work polishes the roughest stones.” Làm việc chăm chỉ đánh bóng những viên đá thô ráp nhất. “The desert’s beauty lies beneath the sand.” Vẻ đẹp của sa mạc nằm bên dưới lớp cát. “I must finish my task.” Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. “Keep your eyes on the horizon and your feet on the ground.” Hãy để mắt đến đường chân trời và đôi chân của bạn trên mặt đất. “My journey is not yet at an end.” Cuộc hành trình của tôi vẫn chưa có hồi kết. “A tribe without tradition is a flock without a shepherd.” Một bộ lạc không có truyền thống là một bầy không có người chăn dắt. “It is up to all of us to see beauty in the bare stone.” Đó là vào tất cả chúng ta để nhìn thấy vẻ đẹp trong đá trần. “Distance means so little when family means so much.” Khoảng cách có nghĩa là quá ít khi gia đình có ý nghĩa rất nhiều. “The earth calls, and I must answer.” Trái đất gọi, và tôi phải trả lời. “To conquer our fears, we must move forward.” Để chinh phục nỗi sợ hãi của mình, chúng ta phải tiến về phía trước. “So long as the desert blooms, there is hope.” Chỉ cần sa mạc nở hoa, còn có hy vọng. “Every pebble holds infinite potential.” Mỗi viên sỏi đều chứa đựng tiềm năng vô hạn. “What an interesting pattern.” Thật là một mô hình thú vị. “True learning is just a stone’s throw away.” Học tập chân chính chỉ là một viên đá ném đi. “Oh, look, a rock… and another… and another!” Ồ, nhìn kìa, một tảng đá … và một … và một nữa! “I know all of this will lead me home someday.” Tôi biết tất cả những điều này sẽ dẫn tôi về nhà vào một ngày nào đó. “Every stone weaves a different story.” Mỗi viên đá dệt nên một câu chuyện khác nhau. “This world is a tapestry of our own making.” Thế giới này là một tấm thảm do chính chúng ta tạo ra. “No use staying in one place.” Không có ích lợi gì ở một chỗ. “The earth here… such colours.” Trái đất ở đây … màu sắc như vậy. “Nothing ventured, nothing learned.” Không có gì mạo hiểm, không có gì học được. “I keep moving, but my feet are on solid ground.” Tôi tiếp tục di chuyển, nhưng chân tôi đang ở trên mặt đất vững chắc. “If I stumble, I have the earth to catch me.” Nếu tôi vấp ngã, tôi có đất để bắt lấy tôi. “The world is my loom, and every stone my thread.” Thế giới là khung dệt của tôi, và mọi viên đá của tôi. “This world is frayed, and in need of mending.” Thế giới này đã bị sờn, và cần được hàn gắn. “Every pebble holds infinite potential.” Mỗi viên sỏi đều chứa đựng tiềm năng vô hạn. “I think I’ve learned what I need to here.” Tôi nghĩ rằng tôi đã học được những gì tôi cần để ở đây. “I must push myself harder next time.” Tôi phải thúc đẩy bản thân mình nhiều hơn vào lần tới. “The warmth of the desert calls me home.” Hơi ấm của sa mạc gọi tôi về nhà. “No choice is written in stone.” Không có lựa chọn nào được viết bằng đá. “There’s no place like home.” Không có nơi nào như nhà. “Feels good to be back.” Cảm thấy thật tốt khi được trở lại. “The mountains breathe beneath the snow.” Những ngọn núi thở bên dưới tuyết. “I traded dunes of sand for drifts of snow.” Tôi đổi những cồn cát để lấy tuyết rơi. “I guess ice it is.” Tôi đoán nó là băng. “Best way to stay warm is the keep moving.” Cách tốt nhất để giữ ấm là tiếp tục di chuyển. “The ice is beautiful.” Băng thật đẹp. “The snow sparkles like desert stars.” Tuyết lấp lánh như những ngôi sao sa mạc. “Nothing beats walking on fresh snow.” Không gì có thể đánh bại việc đi trên tuyết tươi. “The snow falling is a thing of wonder.” Tuyết rơi là một điều kỳ diệu. “The sight of glaciers takes my breath away.” Cảnh tượng của sông băng làm tôi mất hơi thở. “The Freljord isn’t barren, but waits to be revealed.” Freljord không cằn cỗi, nhưng đang chờ được tiết lộ. “I long for the warmth of the desert.” Tôi khao khát hơi ấm của sa mạc.Nguồn tham khảo Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Câu nói của Kalista khi Ban/Pick trong LMHT