Câu nói của zed trong LOL

Câu nói tiếng anh Google dịch Câu nói zed lúc pick ( chọn ) The unseen blade is the deadliest.   “Lưỡi dao không thấy là thứ nguy hiểm nhất.” Câu nói zed lúc pick ( cấm ) Do not deny me.   “Đừng từ chối tôi.” Câu nói khi Zed hành động Without a sound. Không có tiếng. No technique is forbidden.  “Không có kỹ thuật bị cấm.” Brave the shadows, find the truth.  “Dũng cảm bóng tối, tìm sự thật.” Do not fear the shrouded path. Đừng sợ con đường bị che khuất. Balance is a fool’s master. Cân bằng là chủ của kẻ ngốc. Secrets kept are weapons wasted. Bí mật được giữ là vũ khí lãng phí. The shadows have enlightened me.  “Những cái bóng đã soi sáng cho tôi.” Balance is weakness.  “Cân bằng là điểm yếu.” The truth lies in darkness.  “Sự thật nằm trong bóng tối.” Tradition is the corpse of wisdom.  “Truyền thống là xác chết của trí tuệ.” What I have done… cannot be undone.  “Những gì tôi đã làm … không thể hoàn tác.” Câu nói luc zed tấn công Only the worthy will survive. Chỉ có người xứng đáng mới tồn tại. I am the blade in the darkness. Tôi là lưỡi kiếm trong bóng tối. Cut the last breath from them. Cắt hơi thở cuối cùng từ họ. The shadow is within.  “Cái bóng ở trong.” Punish restraint.  “Trừng phạt kiềm chế.” Do not deny me.  “Đừng từ chối tôi.” They follow the wrong master. Họ theo chủ sai. None escape their shadow. Không ai thoát khỏi cái bóng của họ. Ignorance is fatal. Vô minh là gây tử vong. Câu nói trêu chọc của zed Forbidden shadow wins.  “Cấm bóng chiến thắng.” Embrace the shadow… or die in darkness!  “Ôm cái bóng … hoặc chết trong bóng tối!” The merest shade of me… is enough to defeat you!  “Cái bóng đẹp nhất của tôi … là đủ để đánh bại bạn!” Challenge me, Shen… you shall not be an orphan long!  “Thử thách tôi đi, Shen … bạn sẽ không phải là một đứa trẻ mồ côi lâu đâu!”Nguồn tham khảo Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Orianna mùa 11: Cách chơi, lên đồ & bảng ngọc Orianna Mid