Câu nói của Quinn khi Ban/Pick trong LMHT


cau-noi-cua-quinn

Quinn nói gì khi Ban/Pick và tham gia trong 1 trận đấu LMHT, hãy cùng Zathong tìm hiểu về các câu thoại của vị tướng này trong game nhé.

Bắt đầu nào …

Câu nói của Quinn khi Pick

“Justice takes wing.”“Công lý có cánh.”

Câu nói của Quinn khi Ban

“I’d keep my head down if I were you.”“Tôi sẽ giữ đầu tôi xuống nếu tôi là bạn.”

Câu nói khi Quinn tấn công

Khi tấn công Quinn thường nói những câu sau, các bạn chú ý thử có đúng không khi trong trận nhé.

“Just like hunting thresher geese.”Giống như săn ngỗng trời.
“You get the next one, Val.”Bạn nhận được cái tiếp theo, Val.
“Still heart, steady aim.”Vẫn trái tim, mục tiêu vững vàng.
“Fly swiftly… kill swiftly.”Bay nhanh … giết nhanh.
“Strike from the sky.”Tấn công từ trên trời.
“Flush ’em out.”Xả chúng ra.
“Look Val, snacks.”Nhìn Val, đồ ăn nhẹ.
“Stay on the target.”Ở lại mục tiêu.
“I’ll follow your lead, Valor.”Tôi sẽ theo sự dẫn dắt của bạn, Valor.

Câu nói của Quinn khi di chuyển

Mọi hoạt động hay di chuyển Quinn đều có câu nói.

Xem thêm :  Khắc chế Jax mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi
“Find me a path.”Tìm cho tôi một con đường.
“A bird’s eye view is the best advantage.”Một cái nhìn của con chim là lợi thế tốt nhất.
“We’re in this together.”Chúng tôi ở cùng với nhau.
“Demacia is counting on us.”Demacia đang trông cậy vào chúng ta.
“We’ve got this covered.”Chúng tôi đã có điều này được bảo hiểm.
“Stay alert.”Cảnh giác.
“Buy me some time.”Mua cho tôi một chút thời gian.
“Val’s stealing all the glory again.”Val đang đánh cắp tất cả vinh quang một lần nữa.
“There’s always a trail.”Luôn có một dấu vết.
“Sometimes I swear that bird is just showing off.”Đôi khi tôi thề rằng con chim chỉ đang thể hiện.
“I live behind enemy lines.”Tôi sống sau hàng ngũ kẻ thù.
“Stick to the plan, Val.”Bám sát kế hoạch, Val.
“We Demacians are no easy prey.”Chúng tôi Dân chủ không phải là con mồi dễ dàng.
“Demacia needs heroes.”Demacia cần anh hùng.

Câu nói thể hiện sự hài hước của Quinn

Đôi khi Quinn có 1 chút hài hước, qua các câu nói sau :

“Who’s there? Jarvan who? Uh, Valor!”Ai ở đó? Jarvan ai? Uh, Valor!
“Who’s there? Fiora who? Valor, that’s just mean!”Ai ở đó? Fiora ai? Valor, điều đó chỉ có nghĩa!
“Who’s there? Garen who? Yeah, I guess he does say that a lot.”Ai ở đó? Garen ai? Vâng, tôi đoán anh ấy đã nói điều đó rất nhiều.

Câu nói khi Quinn chế nhạo

Sự chế nhạo của Quinn, thể hiện qua câu nói sau :

Xem thêm :  Lên đồ Xin Zhao dtcl mùa 4 chuẩn nhất [2020]
“I’d keep my head down if I were you.”Tôi sẽ giữ đầu tôi xuống nếu tôi là bạn.
“I’ve got friends in high places.”Tôi đã có bạn bè ở những nơi cao.
“Valor’s shadow is the last thing you’ll see.”Cái bóng của Valor là thứ cuối cùng bạn sẽ thấy.

Tìm hiểu thêm :Nguồn tham khảo Internet
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com