1 lít bằng bao nhiêu ml

Chuyển đổi đơn vị lít sang ml rất phổ biến, cả những bài tập trên sách vở hay trên thực tế cuộc sống thì đổi lít sang mililít các bạn cũng rất hay gặp. Và nếu các bạn vô tình quên, không nhớ 1 lít bằng bao nhiêu ml, vậy mời các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết 1 lít bằng bao nhiêu ml và các đơn vị thể tích thường dùng khác.

1 lít bằng bao nhiêu ml

Dưới đây bài viết chia sẻ đến các bạn cách chuyển đổi 1 lít sang ml và đổi 1 lít sang các đơn vị thể tích thường dùng khác.

Lít, Mililít là gì?

Lít là đơn vị đo thể tích thuộc hệ mét, lít không phải là đơn vị trong hệ thống đo lường quốc tế (viết tắt SI, tiếng Pháp: Système International d’unités). Nhưng lít cùng với đơn vị như giờ ngày được liệt kê là một trong các đơn vị ngoài SI được chấp nhận sử dụng với SI. Đơn vị đo thể tích của SI là mét khối (m³). Ký hiệu là l hoặc L.

Mililít là đơn vị đo thể tích nhỏ hơn lít, mili là tiền số đứng trước các đơn vị đo theo hệ thống đo lường quốc tế.

1 lít bằng 1 nghìn mililít: 1L = 1 000 mililit (ml)

Đổi ngược lại 1 mililít bằng không phẩy không không một lít: 1ml = 0.001 lít.

Xem thêm :  Hàm T.DIST.2T - Hàm trả về phân bố t Student hai phía trong Excel

Các đơn vị thể tích khác được quy đổi từ lít như sau:

  • 1 lít = 1.000.000 micrôlit (µL),
  • 1 lít = 1.000 mililit (mL) = 1.000 xentimét (cm³),
  • 1 lít = 100 xentilit (cL),
  • 1 lít = 10 đêxilit (dL),
  • 1 lít = 0,01 hectôlit (hL).

Thể tích lớn hơn có thể được đo bằng kilôlit (1kL=1000 lít) hay mêgalit (1Ml=1 000 000 lít).

Micrôlit < mililit < xentilit < đêxilit < lít < hectôlit < kilôlit < mêgalit.

Các đơn vị thể tích thường dùng khác

Trong hệ đo lường quốc tế (SI) đơn vị tiêu chuẩn của thể tích là mét khối (m³), đơn vị đo nhỏ hơn m3 là đềximét khối (dm³), xentimét khối (cm³). Các bạn có thể quy đổi như sau:

1 lít = 1 dm³ = 1000 cm³ = 0.001 m³

Vậy 1 m³ = 1000 lít                               

Như vậy, trên đây bài viết đã chia sẻ đến các bạn 1 lít bằng bao nhiêu ml và bằng bao nhiêu các đơn vị đo thể tích thường dùng. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com